Daarginds loopt een bronstbok te zoeken naar een geit

naar Bolsterturfs natuur startpagina (index.html)naar in Bolsterturfs natuur Recent van Bolsterturfnaar Bolsterturfs natuur Stoekennaar Bolsterturfs natuur Stoekiesnaar Bolsterturfs natuur Landschap
naar Bolsterturfs natuur Jacht en Jagennaar Bolsterturfs natuur Cultuurbegraven Schoorsveldnaar Bolsterturfs natuur Video's in YouTubenaar Bolsterturfs natuur Gedichten (Nederlands, Vlaams, Drents)naar het Gastenboek van Bolsterturfs natuur
naar Bolsterturfs natuur Fotoshownaar Bolsterturfs natuur Slideshownaar Bolsterturfs natuur Slideshow 2naar Bolsterturfs Gab.ai accountnaar Bolsterturfs Twitter account

Stoekies
Vertelseltjes en gedichtjes over bos en veld en natuur en wild

Reeën koppie aan koppie

... de ene riep oe-hoe en de ander wiet wiet ...

Briefje van Heidepol

Na veertien uren werken in de stad ik thuisgekomen
vrouw de hort op, maar toch prettig thuiskomen:
"... de ene riep oe-hoe en de ander wiet wiet ..."

donderdag 15 januari 2009

Reeën koppie aan koppie

Zondagmiddagwandeling

Vrouw in rood wandelt met Fox Erpel in 't groen

Ik ben naar de hei, met vrouw en hond.
Zij vertelt, terwijl 't hondje dolt.
Ik loop achter haar, kijk naar haar kont.
Ach, waarom moeten mannen altijd luisteren?

zondag 17 juli 2005

Reeën koppie aan koppie

Reebokje danst, springt, sprint en rent


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

Jeugdig speels bastbokje

Een jeugdig reebokje.
't Is blij, vrolijk en gelukkig.
't Danst en springt en sprint en rent.
Dit bastbokje, heeft het erge jeuk aan z'n bastgeweitje?
Heeft het last van kloten teken? Ik denk: 't geniet de lente.

dinsdag 1 mei 2018

Reeën koppie aan koppie

Houtduif in lentebad


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

 Houtduif in lentebad

Waar 't StaatsbosWANbeheer in Boswachterij
De Pan honderdduizenden bosbomen doodt,
daarbij eieren en kwabben van vogels vernielt,
daar floreren in tuin van Heidepol en Bolsterturf
houtduif, merel, vink, koolmees, pimpelmees,
roodborst, bonte vliegenvanger en winterkoning.

zondag 7 mei 2017

Reeën koppie aan koppie

Sterrenschot

Sterrenschot met door reiger deels verteerde kikker en deels verteerde tor (2)
Sterreschot of sterrenschot of heksesnot of heksensnot in te ondiep bosven Sterrenschot meter hoog op stam van omgewaaide boom (3)

Sterrenschot of sterreschot of heksesnot of heksensnot in te ondiep
bosven. Heel de droge en hete zomer 2018 was er na ook regenloze lente
geen druppel water in het bosven. Toch, na weinig regen in voorjaar 2019 zie
ik weer kikkers in zo ongeveer twintig centimeters maar ondiep venwater. En
op reep nog droogstaande venbodem kotste zowaar een blauwe reiger sterrenschot.

Sterrenschot bestaat uit door reiger of marterachige (boommarter, steenmarter,
bunzing, hermelijn, wezel) opgevreten onverteerbare eileiders met eitjes van kikkers.
Reigers en marterachtigen lusten kikkers, geven sterrenschot over. Gezien de afdrukken
van reigertenen en olieachtige vlekken van vette reigerveren op het stille venwater, was 't
met zekerheid blauwe- of zilverreiger die het hier op bovenste foto sterrenschot uitbraakte.

vrijdag 22 maart 2019

Ree (1)

Heksensnot of sterrenschot, meter hoog boven bosbodem op stam van omgevallen boom
Was het reiger of was het marterachtige die deze geleiachtige blauwwitte klodders
uitkotste? Gezien het strontje ook op de stam was het een marterachtige:
bunzing, hermelijn of wezel, maar... hoe vangt zo'n marterdiertje kikkers
in zo ongeveer half toegevroren sloot?

zondag 18 februari 2018

Reeën koppie aan koppie

Schaapskuddetje passeert


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

Schaapskuddetje doet in vrieskou februariavond
onland uit, passeert thuis toe een man en een fiets.

zaterdag 17 februari 2018

Reeën koppie aan koppie

Missen in de mist

Vier reeën in dichte mist

Ik trapte door dikke septembermorgenmist,
die neersloeg op m'n brillenglazen. Het mistte
zo ontiegelijk dat ik er nogal wat door miste.

Missen in de mist.

Ik miste jou, en ook deze flauwe bocht miste
ik, miste ik omdat m'n ogen klaarheid misten,
toen ik in deze dikke minne mist je miste.

Missen in de mist.

De bocht gemist: krom fietswiel en vermiste
bril, dit kijkding dat ik niet kan missen.
Niet gezopen maar gepoetst had ik niets gemist.

Missen in de mist.

O, ik was heiden met een kater. Ik miste
de bocht, niet de sloot, wel ook de mis,
en ik vloekte g.dverd.mme in de mist.

Missen in de mist.

Jij vroom ding zat in de door me gemiste mis,
toen ik in deze minne mist de bocht miste.

2005

Reeën koppie aan koppie

Vosschreeuwen

Vos uit maïs op puinweggetje

't Was bijna middernacht. Ik stapte uit m'n auto.
Ik liep voorbij slagboom, ongeveer honderd meters.
En toen was daar weer 'ns 't schreeuwen van een vos.
Ik meen deze keer was 't een Reininneke Vos.

Nee! ik ben geen lustjager.
Ik vreet geen vossen en zet ze niet in infrarood.
Van lustjagers wil ik niets weten
en van vossen wil ik houden.

dinsdag 25 april 2017

Reeën koppie aan koppie

Vuistjeklein haasje


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

Het is voorjaar, bijna lente.
Er zijn al jonge konijntjes en jonge haasjes.
Hou daarom uw honden op de bos-, heide- en veldpaden.
En als de mensen hobby-, plezier-, lust- en anderszins konijnen en hazenjagers
nu eindelijk eens ophouden met het beetje nog maar over kleinwild kapot te schieten,
kunnen onze kinderen en kleinkinderen straks ook nog genieten van hazen en konijnen.

dinsdag 13 maart 2012

Reeën koppie aan koppie

Een man en zijn hondje gingen voorbij

Heel allene zwarte kraai roept
Ganzen op boerenbetonplatenpad Ganzen boven boerenbetonplatenpad

In wildarm jachtveld:
er roept een zwarte kraai;
in blauwe modder dasvoeten;
in pijpenstrootjesheide één ree;
op boerenbetonplatenpad ganzen;
boven boerenbetonplatenpad ganzen:
een man en zijn hondje gingen voorbij.

dinsdag 9 januari 2018

Reeën koppie aan koppie

Vossenwelpen spelen in buiige zomeravond


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

zaterdag 14 juli 2012

Reeën koppie aan koppie

Hostageel

Hostageel

Geel herfstblad.
Stervend herfstblad.
Geen bizonder herfstblad.
Heel gewoon mooi herfstblad.
Heel gewoon mooi hostageel.

Toch ergens wel bizonder geel.

november 2016

Reeën koppie aan koppie

Verwarde jagers

Doodgeschoten vosje, gevonden bij hoogzit in door Staatsbosbeheer wanbeheerd natuurgebied

Een vos of wolf is doodgeschoten geworden.
Hobby-, plezier-, trofee- en lustjagers roepen om het hardst:
"Het was geen jager die de wolf of vos doodschoot..!"
en ze hebben hierin groot gelijk, immers vossen en wolven kunnen niet schieten.

donderdag 17 mei 2018

Reeën koppie aan koppie

Een hazenpaar! O, het is een wonder

Een hazenpaar! O, het is een wonde r(2) Een hazenpaar! O, het is een wonde r(1)

Een hazenpaar! O, het is een wonder!
Niettegenstaande op nabije wegen flitsend snelle auto's,
niettegenstaande in herfst en winter hobby-, plezier- en lustjagers met hagelgeweren
en niettegenstaande jaar rond stront- en gifboeren in de buurt toch nog een hazenpaar.

dinsdag 1 mei 2018

Reeën koppie aan koppie

Stadseksters in winterberk


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

Waar op 't Nederlandse platteland paar maar eksters schuw en bang,
daar genieten in de stad blij-onbang eksters van elkaar en 't nergens pang pang pang.

vrijdag 16 februari 2018

Reeën koppie aan koppie

Zomerdom

Bosduivenliefde op stadsdak

Het is opgehouden met regenen.
Gierzwaluwtjes scheren weer langs mijn raam.
Op dakrand, van bedrijf tegenover,
koert en buigt 'n dikke doffer naar 'n dik duivinnetje.
Deze doffer kan niet typen en dit duifje niet lezen.
Zij zijn minder dom dan wij die met mooi weer
naar een beeldscherm turen.

midzomer 2004

Reeën koppie aan koppie

Bijna alle wild raakt op

Allene reegeit in nevel en schemer over boerenwei bij doodschietjagersjacht

De Lange Bleek en Herbertusbossen in gemeente Heeze-Leende.
Ik fiets in doodschietjachten, door nazomerschemer en -nevel.
De reebronst juli - augustus is hier knallend voorbijgegaan.
Ik zie maar zes reeën: reegeiten en reekalfjes.
Nergens 'n reebok, zelfs geen knopbokkie.
Alle reebokken kapotgeschoten?
En nergens 'n hermelijn,
nergens 'n bunzing,
nergens 'n fluwijn,
nergens 'n patrijs.
nergens 'n konijn,
nergens 'n fazant,
nergens 'n wezel,
nergens 'n zwijn
nergens 'n haas,
nergens 'n das,
nergens 'n vos.
Bijna alle wild
raakt op.

maandag 22 augustus 2016

Reeën koppie aan koppie

Nachtmerries

Vijf van dertig of nog meer katten

Je hebt je voorbereid. Je weet haar werk. Je weet haar tijd.
Je kent haar naam en geur: Roos Estée Lauder.
Je wacht haar komst. Zij ziet je en ziet je niet staan.
Je draait je om en fantaseert. Je kleedt haar uit, maar zij loopt aan
het wreed moment voorbij en verdwijnt uit zicht door glazen deur.
En nog sta jij alleen op straat: fliefde lul met buikgevoel van sexy vlinders.
Je weet: ik ben oen zonder poen, van mij wil zij geen hinder en geen kinders.

Ree (1)

Je hebt je voorbereid. Je weet zijn werk. Je weet zijn tijd.
Je kent zijn naam en geur: Paco Rabanne.
Je wacht zijn komst. Hij ziet je en ziet je niet staan.
Je draait je om en fantaseert. Je kleedt hem uit, maar hij loopt aan
het wreed moment voorbij en verdwijnt uit zicht door stalen deur.
En nog sta jij alleen op straat: fliefde trut met buikgevoel van sexy vlinders.
Je weet: ik heb mijn dertig katten, van mij wil hij geen hinder en geen kinders.

vrijdag 4 februari 2005

Reeën koppie aan koppie

Tuinvogels in barre voorjaarswinter


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

Ook vogels hebben hun zieken en gewonden.
De koolmees met groot gezwel zag 'k nooit meer.
De duif met lamme vleugel doodde ik paar dagen na 't maken van de video,
de vogel was graatmager en haast totaal verlamd toen ik z'n koppie afrukte.

Soms deed ik iets heel doms, zo verklootte ik zomaar deze video,
maakte al knoeiend met videoprogjes de video wazig-onduidelijk.
Toch blijf ik deze video van vogels in strenge voorjaarswinter bewaren.

woensdag 13 maart 2013

Reeën koppie aan koppie

Eventjes ochtendzon

Eventjes ochtendzon, waarna kwam de zonloze dag

Eventjes was er aan boskant ochtendzon, daarna zonloze dag
waarin weinig bosvogels en geen wild, zelfs een ree liet zich niet zien.

In donkere morgen verpestte rook uit houtkachels de lucht.
Bij de huurboerderij van Mari de Bijl stonk ik 't Herbertusbos uit.

Met op zon en boskant na lege camera thuisgekomen, was er I. D. Y:
"Toch weet ik dat de dauw het zwaarst valt in de stilste nacht."

dinsdag 20 februari 2018

Reeën koppie aan koppie

Ronde ochtendmaan

Ronde ochtendmaan

In strak-egaal hemelblauw over pad, weg, waterweg, spoorbaan,
dorp, stad, camping, veeconcentratiekamp, weidenwit en kalend bos
na novembervorst groot en rond en blauw en zilver de ochtendmaan.

maandag 6 november 2017

Reeën koppie aan koppie

In 't onland een reegeitje en ik alleen


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

Reegeitje heel alleen in drassig onland Reegeitje heel alleen in drassig onland (1a) Reegeitje heel alleen in drassig onland (1b)

Oktoberavond en in 't onland een reegeitje en ik alleen.
Ziet dit reegeitje me? Of ziet het me niet?
Hoort het beter dan dat het ziet?
Ik maak een raar geluidje.
Nù pas sprint het weg.

woensdag 5 oktober 2016

Reeën koppie aan koppie

Zwarte Specht kijkt naar links - Zwarte Specht kijkt naar rechts

Zwarte specht kijkt naar links Zwarte specht kijkt naar rechts

Zwarte Specht kijkt naar links; Zwarte Specht kijkt naar rechts.
De Marters zijn weggewanbeheerd, zo ook de Sperwers en de Haviken.
Geen alarm dus, maar is 't voor Spechten voortaan echt veilig in de bossen?
De Mensen Bosverkrachters met hun timbertanks zijn er nog wèl..!!

dinsdag 26 september 2017

Reeën koppie aan koppie

Jagers kunnen lezen

Midden in een bos een hoogzit en een luie stoel

In van cirkelzagen kalend bos op grens van hei en onland
kwam ik wat reeën tegen, reeën van een sprongetje reewild
waarvan ik u de habitat, de woonstee niet durf verklappen,
immers jagers kunnen lezen en zò staat er een hoogzit
tegen boomstam aan, zo'n wachttoren, zo'n hoge zit op ladder,
zo'n jachttoren (vaak clandestien gezet), schiet ik
een dappere jager met buks en hoge zit en al fluks
dit internet in, stapt dan iemand jankend naar de rechter
want ik mag niet stalken en zijn privacy is heilig,
krijg ik bosverbod en bovendien als taakstraf
't verven van een hoogzit waarvan de kleur verschoten.

dinsdag 4 maart 2014

Reeën koppie aan koppie

Zesender reebok veegt zijn gewei en likt het veegsel


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

Reebokken verliezen ieder najaar hun gewei,
om in het voorjaar weer een nieuw gewei te krijgen.
Dit nieuwe gewei is omgeven met een harig velletje, de bast.
Tegen boomstammetjes schuren de bokken deze jeukende bast af.

De reebok in de video veegt ook zijn bast,
om telkens het veegsel van het veegboompje af te likken.
Hij doet dit - zegt men - om zo vitamines en mineralen binnen te krijgen.

Reeën koppie aan koppie

De tijd terug draaien

Ingang vossenhol

Heb ik altijd al gewild: de tijd terug draaien.
En dan niet nu 20 maar 2000 jaar terug.
Ja! de tijd terug draaien.
Ongeveer 2000 jaar terug.
Ben ik jagersman en zuip ik gerstebier.
Ben ik opperhoofd van de wijvenjagers.
Sleur ik jou aan je haren mijn hol binnen!...
Aaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrgggagggggggghhhhhhhhhhh!!!...
Breng me bier!... Braad de big!...
Hang mijn berenvel te drogen aan die boomtak!...
En nù op je knieën met jou!!...

woensdag 16 november 2005

Reeën koppie aan koppie

Oktoberzomervondst

Zesender reebok: I'm so sorry for being here in low resolution and unarmed = Het spijt me erg hier te zijn in lage resolutie en ongewapend

Oktoberzomerochtend vol zaaggeronk en pijnboompijn
Rond Ei- en Was- en Wit- en Kamerven
Zijn prenten in bospadzand; slechts
Boonsel is waar de rosse prins zijn legers had

Oktoberzomeravond vol zoeken en een geur van hars
Rond Ei- en Was- en Wit- en Kamerven
Liggen groffe grove dennen; bij 't Kikkerven,
Muizenaangevreten, de helften van zijn kapitale kroon

1992

Reeën koppie aan koppie

Dat lucht op

Dikkopjes (kikkerlarven) in zonnehitte in reebronsttijd in bosven

Na 'n weekend
met drie keer seks
en dertien ruzies
om het vrijen
vreemdgegaan
niet gaan werken
maar bij onweer
helemaal bloot
je gram verzwemmen
in heksig heideven
met lentekoud H2O
vol kikkers
bloedzuigers en libellenlarven
dat lucht op.

voorjaar 2004

Reeën koppie aan koppie

Met Erpel op stap

Foxie Erpel vijf maanden jong

Vanmorgen liep ik
met Erpel op de hei.
Komen we een mannetje
met aangelijnd spaniëltje
achterop.
Erpel deed heel raar.
Hij likte almaar over
't zand van 't heidepad.
En vaak piste hij
tegen bomen
en op bentepollen,
maar omdat ik treurde,
om verloren liefde,
zag ik dit niet scherp.
Nu achteraf zie ik het.
Het mannetje en z'n hondje
kwamen langzaam dichterbij.
Plots vloog Erpel op hen af...!
Het arme spaniëltje
- lief teefje -
wist niet wat haar overkwam.
Voor ze kon gaan zitten
zat Erpel er al bovenop,
want gister nog wat geoefend
op een jack russeltje
van zeven lentes loops genot.
Dit russelteefje kwam
kwispelend aangerend,
toen we een oude boerderij
- gemengd bedrijf -
passeerden.
Maar 't boerwijf
breide aan Erpels rit
- jaloers op 't loops genot? -
'n gewelddadig eind.
Zij mepte raak
op zijn brutale koppie.
In 't wippen gestoord
hapte toen Erpel
naar haar hand.
Toen ik hem
bij z'n nekvel viet,
protesteerde hij fel,
maar door mekaar geschud
werd hij rustiger.
Gelukkig was de beet
een schampschot,
want de boerin was,
hoewel vet, vlug
en bedreven in het omgaan
met stoute hondjes.
Dat dit alles gebeurde
kon ik niks aan doen,
want Erpel kan veel harder
lopen dan zijn baas,
en hij dook al op
het russeltje
toen ik nog honderd meter
rennen moest.
Maar ik dwaal af
van 't gebeuren met 't spaniëltje.
Dit mannetje van vanmorgen
viet z'n spaniëltje op,
hief haar hoog van de grond.
Tevergeefs.
Erpel oefende thuis
weinig het wippen,
maar vaak en fanatiek
het nadoen van een springveer.
Keer op keer sprong hij hoog,
op en neer,
steeds feller,
steeds sneller,
tegen 't mannetje op,
tot ik,
na een langzaam sprintje,
hem weer in z'n nekkie viet.
Jullie zien wel,
Erpel is ontiegelijk heftig,
heftiger nog
dan zijn baas in jonge jaren
zich vaak dagdroomde.
Ach, deze boerin
vind ik lelijk
en ze ruikt naar karnemelk.

Tweede Paasdag april 2004

Reeën koppie aan koppie

Kunstbloemen en naambordje op het graf van duke

Het graf van eenzame jachthond Duke, een graf nu niet meer met naambordje met tekst

Duke.
Toen Duke leefde was hij de in hok en kleine ren opgesloten
eenzaam ongelukkige Duitse jachthond van 'n Belgisch jager.
Vaak maakte ik in 't voorbijkomen een praatje met Duke.

Nu Duke dood is,
kreeg hij een naambordje en kunstbloemen op zijn graf.

dinsdag 27 januari 2014

Reeën koppie aan koppie

Reegeit en prikkeldraad

Reegeit over tuin en nevelwei heen op foto gezet

Helemaal ginder aan weioverkant drentelde zij,
drentelde zij door boskant, richting west.
Over tuin en over natte nevelwei heen
kon ik haar net voor zij 't bos in deed
moeilijker dan de prikkeldraad
in foto vangen.

woensdag 9 december 2015

Reeën koppie aan koppie

Lelietjes-der-dalen

Lelietjes-der-dalen

In donker bos vind ik elke lente weer
in zondoorstoofde kring bij beukenbomen
de lelietjes-der-dalen.

Zij staan er stil te dromen -
zo puur en wit en rein,
zo vol van zoete geur.

Elke lente weer pluk ik
voor haar er één-en-meer.

1993

Reeën koppie aan koppie

Spoorsneeuw

Spoor van vos

Ik waan me met hem alleen in 't Sang,
waar hij vaak muizen vangt, in hoog groen gras,
volg 'k ook nu zijn spoor, lijnrecht door 't moeras.
Ik ken hem goed en wens 'ik hoor zijn liefdeszang'.

Het spoor kruist de hoefjes van 'n sprong reewild,
en ook de voeten van hazen, fazanten en een kat.
Liep hier een bruine rat? of was 't een waterrat?
Werd onder deze pol 'n muis gepakt, honger gestild?

Ver weg - vloek in 't veld - blèrt een jachthoorn,
gevolgd door luid-helder stokgeklop op hout
en met wind mee komt een roep: 'Vossenpoot!'

Wreed ontwaakt uit droom van sneeuw en spoor
bid ik tot Aphrodite: dat ze Artemis tegenhoudt! -
De jacht is los! Mijn vos moet dood?

zaterdag 8 december 2012

Reeën koppie aan koppie

De dokter met de dotter is zorg voor later

Dikke jager staat op post in Sterkselse kantjesjagersjacht

Dikke jager jaagt met welbehagen.
't Liefst schiet hij vanuit zijn luxe jachtwagen,
op duif, eend, fazant, konijn, haas, hert, ree en zwijn.
Na 't jachtgenot geniet hij volop vlees, daarbij cognac en wijn,
nooit 'ns appelsap, sinaasappelsap, spa- of leidingwater.
De dokter met de dotter is hem zorg voor later.

zowat Kerstmis 2012

Reeën koppie aan koppie

Oudejaarsmiddag

Rozemarijn in Oudejaarsdag

Een konijn in Oudejaarsmiddag
geniet van de lekker warme winterzon
over bloemen- en vogeltuin van Heidepol
waarin, alsof op Rhodos zò lila, haar rozemarijn bloeit,
de bessen van haar Gelderse rozen gaaf bloedrood zijn
en haast maagdelijk wit haar in gave trossen sneeuwbessen.

Oudejaarsmiddag 2015

Reeën koppie aan koppie

Roodborst in Strabhei grove den

Roodborst in Strabhei grove den
Roodborst in Strabhei grove den (1) Roodborst in Strabhei grove den (2) Roodborst in Strabhei grove den (3)

Man Roodborst.
Ik doolde over de Strabrechtse Heide toen ik hem in grove den hoorde zingen.
Zijn wijfje kon ik almaar niet vinden. Ook zij luisterde naar het jubelend roodborstlied?

vrijdag 14 juli 2006

Reeën koppie aan koppie

Ik kuste je steen

Haas Mierlo

Wij gingen over de Strenge Dijk, ik voor alles doof
Buiten jou en mij, naar elkeens School van 't Heilig Woord.
"Kijk een haas!" riep jij, maar ik stapte nietziend voort
En dacht: Ik spijbel met jou! Weg met Bijbel en geloof!

Hoeveel hazen kreeg ik daarna nog in 't oog,
Hoeveel patrijzen heb ik later nog gehoord,
Waar ik eenzaam, hunk'rend naar je antwoord
Op niet gestelde vraag door hei en akkers toog?

Ik hield van jou, zielsveel - maar 't nooit verwoord.
Je was mijn droomprinsesje, vriendinnetje, godinnetje,
Tot opeens je vree met die stratenmaker uit Veenoord.

Mijn moeder vertelde het van jou, jìj mijn jeugdidool.
En 'k wou terug naar je, jij nooit gezoend vriendinnetje.
Ik kuste je steen en liep weer met je mee naar school.

april 2004

Reeën koppie aan koppie

Vangkooien tussen tijgers en spoorbaan

Vangkooi tussen tijgers en spoorbaan

Op de vuilnisbelt van Nuenen
was ik in de daar dierentuin.
Wat afgedwaald van bezoekerspad,
vond ik langs snelle spoorbaan,
dicht bij hokken en rennen met tijgers,
in 'n bosje vangkooien met stinkend aas,
ijzergazen vangkooien kennelijk bedoeld om
kat, rat, marter, bunzing, hermelijn, wezel of
uit hok of kooi ontsnapt dierentuinbeestje in te vangen.

Opeens kwam er op elektrisch stil karretje
een medewerkster van de dierentuin aan.
Zij stopte het ding en sprak me vermanend toe,
foeterde me zelfs uit toen ik naar haar glimlachte,
leidde me rap terug naar 't gebaande pad druk met mensen.
Gelukkig had ze niet gezien dat ik ... ... ... ... .... ... .....

Misschien redde mijn tussen tijgers en spoorbaan zijn
een blij en fijn in wilde staat levend diertje
voor één dag of één nacht het leven.

dinsdag 9 juli 2013

Reeën koppie aan koppie

Wij lagen op het mos

Sterrenschot of heksensnot op sterretjesmos

Het was een mooie dag.
Witte schapenwolkjes dreven boven ons voorbij
en de heide geurde heet en droog.
Wij lagen op het mos: mijn fiets en ik.

1993

Reeën koppie aan koppie

Uw rosé en billen bei

't Vuur in terraskachel brandt fel

Steekvlammen, o gezellin,
lekten naar Uw lief gezicht.
't Vuur brandde fel en licht,
maar U was moe en sliep in.

'k Speelde Willem Zwijger,
streelde stom Uw dij en wang.
U hoorde nooit de reiger-
schreeuw en was niet bang.

Nachtuil wekte U. Traag
doofde 't vuur - nièt in mij.
Ik zoop Uw wijn heel graag,
Uw witte rok trok ik omlaag.
Zo lachend zat genoot ik blij
Uw rosé en billen bei.

't Vuur in terraskachel gloeit na

zondag 26 juni 2005

Reeën koppie aan koppie

Tot hun doodgeschoten zijn


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

Tot hun doodgeschoten zijn laveien elke dag onze reeën
ook in Staatsbosbeheer Boswachterij De Pan
bij hoogzitten en jachthutten.

En toen stond ik daar weer in Boswachterij De Pan,
deze keer in natte avondschemering, maakte ik foto's
van hoogzit, jachthut, reeën en omgeving.

En toen dacht ik voor de zoveelste keer:
'Hoe dapper moet je zijn om voor je plezier
een ongewapend dier een kogel in het lijf te jagen?'

zaterdag 18 februari 2012

Reeën koppie aan koppie

Just grab the woman

The woman on the bridge

Just grap the woman and start kissing her,
again and again, all over and all over again,
again and again until she begs to stop,
and hold her close and hold her thight,
and never forsake before she gives in,
and never forsake before she moans.

2006

Reeën koppie aan koppie

Zesender reebok veegt en likt


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

Zesender reebok veegt zijn bastgewei aan alsof gepolijst dood stammetjes.
Vaak en zorgvuldig likt hij aan het van zijn bastgewei geveegde veegsel.
Zo krijgt hij bloed binnen, wellicht ook vitaminen en mineralen.

vrijdag 12 april 2013

Reeën koppie aan koppie

Struinen door De Pan, Het Broek, De Stoeiing en Boschvelden

Kaart van De Pan, Het Broek, De Stoeiing en Boschvelden

Fijn!
Paar uur struinen door De Pan, Het Broek, De Stoeiing en Boschvelden.
In 't Sterksels kanaaltje plaatselijk veel kroos,
kroosloos de smallere Sterkselse Aa,
brede boerensloten soms met kroos.
Geen visje te bekennen, zelfs geen stekeltje drie of tiendoornig,
wel waterspinnen en Guido Gezelles schrijverkes.
Veel akkertjes, al 'n geoogst haverveldje, alle maïs nog op het land.
Groene weitjes met koevee, strepen stront en vette flatsen.
Armzalig bos, weinig onland van ruigte ontoegankelijk.
Meizoentjes in september nog wit bloeiend.
Vosstrontjes, nee, vossenstrontjes veel.
"Etsj!" etsjt 'n watersnip weg.
'n Rat ploempt weg, duikt onder.
Eén ree maar, een rikke, rakt uit varenpadkant.
Twee blauwe reigers staan stil te jagen.
Loom flapt derde reiger over.
Ook zijn er eenden, een torenvalkje, kikkers, muizen
en een dubbele eik met grote spleet,
een rondbetonnen regenbak als vuilnisvat
en allerhande tegels in langs 't kanaaltje boerenpad.
Verder nog jachtvloeken: hoge zitten en jachthutten:
illegale bouwsels door lakse en corrupte Overheid gedoogd.
Wij drie - vrouw, Fox en ik - in ritselriet verscholen,
tuft politiewagen
voorbij.

2008

Reeën koppie aan koppie

Ik heb oude groene kleren aan en vieze kleppet op

Gaffelaar reebok in meer dan meter hoge grassen

Ik heb oude groene kleren aan en vieze kleppet op.
Ik heb m'n grauwe stoppelbaard van zo'n zeven dagen:
'n Stroperstronie moet niet glimmen in zon- of maanlicht.
Ik weet waar je negen reeën toeven bij nacht en in de dag.
Ik weet waar je reeën tussen bos en wei hun wissels hebben.
Ik weet als jij over welke wissel ze meestal graag wisselen.
Ik naderde je boswei wind tegen en ging bij de wissel staan.
Ik zie je reeën komen over sloot en bospad, en blijf muisstil.
Beweeg ik, zal 'n ree me zien, - ook als 't stormt of schemert.
En nù zie ik, op veertig meter, een reebok voor me in de wei.

Ik richtte camera op je reeën, schoot ze het internet in.
Ach, morgen misschien al zit jij weer in je jachthut.
Ach, morgen misschien al jaag jij weer vanuit je auto.
Al te gauw richt jij weer je dikke buks met richtkijker.
Al te gauw schiet jij weer gezonde nog lange niet oude
reebokken ziek en dood.

maandag 8 juni 2015

Reeën koppie aan koppie

Een gezond konijn is sneller dan een dikke fox


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

vrijdag 111111

Reeën koppie aan koppie

Sonnetten voor politici

Het ijzeren gordijn

IJzeren gordijn geplaatst door een corrupt en smerig Helmonds gemeentebestuur

Ik zend voor Kerst geen feestelijke prent
Met sneeuw of zweem van heiligheid. Ik nam
Een foto: van 'n troetelhek en 'n berkenstam.
Kijk! dit groen lijkt niet in het minst gepland.

Een hete koude oorlog woedt rond 't Oudartplein.
Na breken van de zaag zijn meesters nu in touw.
Kijk! hoe kil en koud - met kleur van ijs zo blauw -
Toont voor manken hoog het ijzeren gordijn.

Gelijk die slang in lusthof Eden
Eer de maagd Eva van de appel at,
Kuipen nog politici van heden.

U en raadslid Engel die geen vrede
Brengt, bestook ik met mijn woordenschat,
Tot oma's leed zal zijn geleden.

Ree (1)

Drollenfolder

Gemeente Helmond zooi

Ik heb weer een hond die wel eens blaft
Tegen linke buren die graag bellen.
Ditmaal ging ik het maar zelf vertellen:
Folder en penning moeten aangeschaft.

Op uw drollenfoldervierkleurenplattegrond
Kleurden hondse ambtenaren bosvennen
Bloedrood in. Te ongezond voor mens en hond
Is uw uitlaatstrook bij autoweg langs bosdennen.

Zich veilig wanend voor jagers leven
bij voorbeeld reeën graag langs wegen: mogelijke
Buit voor elke hond die sterk en groot is.

Het is één één twee voor dodelijke
Ongelukken. Geen mens komt aanracen
Als alleen maar een hond of ree dood is.

1992

Reeën koppie aan koppie

Phegeavlinderdans


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

 In juni 2011 parende phegeavlinders (1) In juni 2011 parende phegeavlinders (2) In juni 2011 parende phegeavlinders (3)
 In juni 2011 parende phegeavlinders (4) In juni 2011 parende phegeavlinders (5) In juni 2011 parende phegeavlinders (6)
 In juni 2011 parende phegeavlinders (7) In juni 2011 parende phegeavlinders (8) In juni 2011 parende phegeavlinders (9)

Het was begin juni 2011.
Phegeavlinders dansten zoals ik ze nooit meer dansen zag.
In 2016 waren lente en zomer regennat en hagelhard.
Met zulk kloten weer dansen Phegheavlinders niet.

Toch... dagdroomde ik zang van nachtegaal.

juni 2016

Reeën koppie aan koppie

Old roe deer doe

Rikke in Het Sang te Mierlo, Noord-Brabant

Old roe deer doe.
She paid attention better than me.
She saw me before I saw her.
She did not move when all at once I looked into her eyes.
As if a rusten graceful statue she waited for camera click.
Then, all of a sudden, she swung around
and lept into the green ferruginous bird singing Lierop marshes.

Will I ever see her again?
"Ki-ki-ki...kiii" a flying over wryneck,
somewhere behind me and alders,
laughed.

donderdag 7 juni 2007

Reeën koppie aan koppie

Toen zwemmen met Sietse

Voorjaars wolkenlucht

Op een mooie zomerdag, meer dan veertig jaren geleden,
zwierf ik met Sietse door één van Drenthes laatste venen.

Die snikhete dag zwommen hij en ik in helder venekoelewater,
ook in van veel wier en alg gifgroen bloeiend venewiekewater.

't Venewiekewater uit ook wij groen van 't venewiekewater,
schrobden we mekaars lijven schoon in gelig saandkoelewater.

Toen had Sietse vaste verkering met Goos, mijn oudste zus.
Nog geen week terug gaven zij elkaar een laatste aardse kus.

Zó moeilijk te aanvaarden, dat gelukkig samenzijn moest verwoest,
dat tè snel - hij nog zó jong - een goede en lieve pabbe sterven moest.

donderdag 5 mei 2015

Reeën koppie aan koppie

Rode rikke springt en sprint en danst en rent doldwaas


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

 Een rikke springt en sprint en rent doldwaas

Rode rikke springt en sprint en danst en rent doldwaas.
Waarom zij zo doldwaas doet?
Misschien plagen vlooien, luizen of teken haar.
De reebok op lavei begrijpt 't wel?

24 september 2010

Reeën koppie aan koppie

Fox Erpel, die we niet vergeten willen


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

Fox Erpel speelt in ondiep beekwater Fox Erpel in lange grassen
Fox Erpel apporteert stok uit ven Fox Erpel en kater Bolleke in bed

Fox Erpel,
geboren 4 april 2003 - ingeslapen 9 januari 2019.
Heidepol en ik zullen hem niet vergeten.

januari 2019

Reeën koppie aan koppie

Puppy Okkie


Uw browser speelt de video niet af? Klik HIER

Puppy Okkie lekker bij verwarming Puppy Okkie bij pijp van vossenhol

Zo lekker liggen bij centrale verwarming, zo met baasje bij pijp van vossenhol.
Okkiepup heeft z'n voorzichtig-aarzelende belangstelling voor de vossengeur.

maart 2019

Reeën koppie aan koppie

Ree (2)Naar grote foto'sBolsterturfs natuur © Bolsterturf 2005-2019Ree (1)

naar Bolsterturfs natuur startpagina (index.html)naar in Bolsterturfs natuur Recent van Bolsterturfnaar Bolsterturfs natuur Stoekennaar Bolsterturfs natuur Stoekiesnaar Bolsterturfs natuur Landschap
naar Bolsterturfs natuur Jacht en Jagennaar Bolsterturfs natuur Cultuurbegraven Schoorsveldnaar Bolsterturfs natuur Video's in YouTubenaar Bolsterturfs natuur Gedichten (Nederlands, Vlaams, Drents)naar het Gastenboek van Bolsterturfs natuur
naar Bolsterturfs natuur Fotoshownaar Bolsterturfs natuur Slideshownaar Bolsterturfs natuur Slideshow 2naar Bolsterturfs Gab.ai accountnaar Bolsterturfs Twitter account

Hazenpaar gezellig samen