Bolsterturfs natuur
naar de hoofdpagina van Bolsterturfs natuurnaar Recent van Bolsterturfnaar Stoekennaar Stoekiesnaar Landschapnaar Jachtnaar Bosboeven
naar Schoorsveldnaar Fotoshownaar Videonaar Muziek en zangnaar Tweetsnaar Gedichtennaar Over (bolster)turf en Bolsterturf

Schoorsveld Heeze

Boterbloemetje naar muziek Bij naar muziek

Hermelijn

Natuurbegraven is cultuurbegraven

1.
Er zijn zakenlieden die ook aan de doden flink willen verdienen

Natuurbegraafplaats Cultuurbegraafplaats Schoorsveld, Somerenseweg 116, 5591 TN Heeze

In memoriam Toos KikkerIn memoriam Jan Pad

Padden en kikkers: de eerste begravenen in het natuurcultuurbegraven Heezer
Schoorsveld. Ze werden bedolven onder een lading Brabob-Reiling vieze zwarte drek.

Video 1 - Video 2 - Video 3 - Video 4 - Video 5 - Video 6

Ree (1)

Al van meer dan honderd meters ver zag ik het goeddeels blanke bordje in kant van bospad. Meteen flink nieuwsgierig geworden, liep ik in sneller tempo verder. Gekomen bij het bordje, bordje bevestigd aan bovenkant van een dik en vierkantig en maar zo'n meter hoog paaltje, las ik de tekst erop.

'Jaja,' dacht ik en denk ik na het lezen van de op 't bordje tekst, 'een gevarieerder bos? Wat is er dan mis met zomers en winters prachtig groene Douglas, torenhoge groene Hemlock en in drie jaargetijden prachtig fijn-groene Japanse lariks? Niets toch? En ach toch! voor die beloofde eikjes, beukjes en winterlindetjes van Schoorsveld groot gegroeid zijn, ben jij al lange lange tijd as of wormenvoeder... En liet de gemeente Heeze-Leende niet nog onlangs heel veel prachtig dikke eiken, beuken en hemlocks wegzagen uit dit Heezer gemeentebos? Ze zullen bij Natuurbegraven Nederland wel denken: "Nu eerst op onze beurt maar veel bomen omdoen, hebben we in dat Heezer bos van onze nieuwe begraafplaats Schoorsveld al meteen bij verkoop van het hout een berg centen binnen." '

En ik dacht en denk ook dit: 'De grondwaterspiegel van dit straks Heezer natuurbegraafplaatsbos is hoog. En je ligt natuurbegraven cultuurbegraven begraven niet in een waterdichte kist maar in een zak. Of deze zak een waterdichte zak zal zijn? En wat een natuurbegraafgezwam toch over de natuur en het wild. Reeën, vossen, hazen, konijnen en eekhoorns zullen in dit gemeentebos nooit meer rustig kunnen slapen straks. Dit niet meer rustig kunnen slapen omdat er met herrie makende graafmachines almaar gaten gegraven zullen worden...
Waar vind je tegenwoordig nog een doodgraver die, in rust en stilte grimmig vloekend om al die kloten boomwortels, met de schop een diep gat wil graven? Moet die arme man in dit Heezer gemeentebos wel hoge laarzen aan om geen natte voeten te krijgen...

Misschien toch wel hier straks in 't bos voor eeuwig in rust en stilte begraven liggen?
Geen mens die met volle zekerheid toekomst en begraafplaatstoekomst kan voorspellen. Wie kan weten of over paar decennia de natuurbegraafplaats-boekhouding nog juist is? Wie kan weten of er over pakweg honderd jaar geen verjaringstermijn of zo verstreek? Wie kan weten of er ooit wel of niet een zak met dode erin zal landen bovenop jouw wellicht nog wat tanden en botten over uit jouw verrotte zak?... En ach, waar mensen vluchtelingen en andere mensen vreemdelingen hier zijn gewenst, ook natuurbegraven cultuurbegraven zijn gewenst, waarom moeten dan Amerikaanse en Japanse bomen ongewenst zijn?...

Zoals zo heel veel mensen veel beloven, kunnen ook natuurbegravers cultuurbegravers veel beloven.
Geen mens die van de toekomst zeker weten kan. Maar de mensen met hun wetenschap en techniek blijven almaar graven. Misschien worden wij mensen in de toekomst wel op de maan of virtueel begraven.'

Voordat een reegeit en haar kalf te voorschijn kwamen in vroege avondschemering een haas op maïsstoppel Heel ver weg in avondschemering een reegeit en haar kalf op onlandgroen Nadat een reegeit en haar kalf te voorschijn kwamen een haas, nu in late avondschemering, op maïsstoppel

De tekst op 't bordje natuurbegraafplaats door me gelezen en op foto gezet, wandelde ik in beetje al avondschemering heen en terug over 't pad tussen enerzijds gemeentebos en anderzijds boerenakkers, heen richting Sterkselsche Aa en Kempenhaeghe, terug richting Somerenseweg. Door veldkijkerglas tuurde ik 20x50 over veelege boerenweiden, alsmede over tussen nog maar voor klein deel geoogste maïsakkers drie stoppelstroken al wel geoogst maïsland. Op m'n heenweg ontdekte ik op zo'n stoppelstrook een zittend haas. Op m'n weg terug zat 't haas er nog en wisselden, paar honderd meters verder van me vandaan dan het haas, een reegeit en haar kalf over de stoppel, 'n stuk hoge maïs uit, ander stuk hoge maïs in. 't Viel me in de donkerte en somberte van de grauwe schemeravond niet mee om beetje fatsoenlijke foto's van dit wild te maken. Twee andere reeën heel eind weg, zo ongeveer driehonderd meters ver van 't pad, laveiden in donkeravond onland. Tussen eerste keer op foto zetten van het haas en tweede keer foto maken van dit haas plus reegeit en reekalf, kon ik ook deze reeën nauwelijks met camera bereiken.

Nergens in 't bos en nergens op veelege weiden en ook nergens op de drie stoppelstroken vond ik meer wild dan het haas en de vier reeën. Nergens zag ik everzwijn, zag ik edelhert, zag ik damhert, zag ik das, zag ik konijn, zag ik eekhoorn, zag ik kat, zag ik vos, zag ik marter of marterachtige, zag of hoorde ik eend, zag of hoorde ik gans, zag of hoorde ik duif, zag of hoorde ik fazant, zag of hoorde ik patrijs. Slechts één vogel liet van zich horen: links in slootkantspar schreeuwlelijkte een Vlaamse gaai mij en de stille donkeravond zijn ongenoegen tegemoet.

maandag 19 oktober 2015

Reeën koppie aan koppie

2.
In 't Heezer Schoorsveldbos op heterdaad betrapt

In Heezer bos een hoogzit en een luie stoel, dit midden in de natuur van Natuurbegraven Nederland Vossenbouw tevens dassenbouw in Heeze 1 Vossenbouw tevens dassenbouw in Heeze 4 Vossenbouw tevens dassenbouw in Heeze 3 Vossenbouw tevens dassenbouw in Heeze 2

Deze dag, 'n zachte maar winderige novemberdag met zuinig zonneschijn over Zuidoost-Noord-Brabant, stond ik er weer eens bij en keek ik er weer eens naar, naar de hoogzit en de luie stoel midden in armzalig Heezer naaldhoutperceel van Natuurbegraven Nederland nieuwbakken cultuurbegraafplaats Schoorsveld. En ook nu vroeg ik me weer eens af: 'Heeft een hoogzitgebruiker-jager voor zichzelf reeds in dit natuurbegraven Schoorsveld van Natuurbegraven Nederland bij zijn hoogzit en luie stoel een plek gereserveerd?'

Het viel me op dat er korte tijd terug iemand - een mens! - was geweest bij de hoogzit en de luie stoel. De hoogzit stond in ietwat andere positie dan paar weken terug, de zitting ervan nu meer wijzend naar een grote vossenbouw, een vossenburcht als u dit beter woord acht, op maar zo'n twintig meters van de hoogzit en de luie stoel vandaan.

Bij de vossenbouw vond ik in het maanden terug door vossen en/of das(sen) voor 't laatst uitgegraven en opgeworpen gele zand geen voetafdrukken van vossen, ook niet die van een das, zelfs niet de hoefafdrukken van een ree. Heel duidelijk te zien was de bouw nu een onbewoonde bouw. Maar zo raar! alle pijpen van de bouw waren heel erg duidelijk open, tè duidelijk open. 't Zag eruit alsof de jager de vossen van harte welkom terug wilde heten, om... ze vanaf de hoogzit kapot te schieten.

Ik hou van vossen meer dan van jagers. Daarom waarschuw ik graag 'ns een vos. Dus bracht ik de bouw terug naar zijn staat van enkele weken terug. Dat was zo gedaan. Een paar stokken in paar pijpen geschoven en de klus was geklaard.

Net toen ik nog eens het lange tijd terug uitgegraven gele zand voor de pijpen van de grote bouw inspecteerde op voet- en hoefafdrukken - ik vond alleen maar enkele afdrukjes van konijnenvoetjes - , naderde door het bos de man in groene Staatsbosbeheerkledij die ik kwartiertje eerder tegenkwam en groette op een bospad. Het moment dat ik hem toen groette, dacht ik: 'Misschien is deze man de nieuwe beheerder van begraafplaats Schoorsveld, of misschien is hij een vogelaar, nee! hij zal weg-te-kappen-bomen-teller zijn.'
Rondom de bouw is bijna iedere nog niet door de gemeente Heeze-Leende weggekapte boom in het Heezer Schoorsveldbos inmiddels door begrafenisondernemer Natuurbegraven Nederland voorzien van een groen lint, van een blauw lint, van een oranje lint, van een geel lint, van een oranje lint, van een rood lint of van een meerkleurig lint.
Waar ik schelden, vloeken en tieren verwachtte, want ik begreep: 'Op heterdaad betrapt! en sjonge toch, hij is n' bekeurkneus, misschien zelfs jager,' sprak de man me vriendelijk aan, waarna hij en ik in goed gesprek geraakten.

De man zei lid te zijn, hij bewees me dit ook, van Stichting Dassenwerkgroep Brabant. Hij vertelde me veel over dassen en dassenbouwen. En warempel, hij overtuigde me dat deze vossenbouw bij deze hoogzit en deze luie stoel inmiddels mede ook dassenbouw, dassenburcht als u dit beter woord acht, is. Ik hou het tot ik ter plaatse of in de nabijheid van de bouw aanwezigheid van een vos of das bespeur op momenteel zowel door vos als das onbewoonde bouw.

Ik wist al dat er dassen zijn uitgezet in de Heezer Herbertusbossen. En ik wist ook al dat er op de Somerenseweg te Heeze dassen zijn doodgereden. Omdat ik de laatste maand nergens eens een teken van dassenleven vond in Heeze, denk ik dat er in heel Heeze geen van de uitgezette dassen nog in leven is.

De man ging verder met vertellen, vertelde onder meer dat door Dassenwerkgroep Brabant contact werd gezocht met ter plekke jagers en ook met Natuurbegraven Nederland, dat het de bedoeling is en blijft om tussen de graven van de straks in begraven natuur begraven cultuurbegravenen ook dassen te laten graven. Of vossen dan ook mogen gaan meegraven, vergat ik aan hem te vragen.

Eén keer zag ik dat een jager schoot op een hond. Drie keren zag ik dat een jager schoot op een kat. Twee keren zag ik hoe een jachtopzichter een kat doodschoot. Ook drie keren verloste ik een kat uit een klem. Meer dan tien keren zag of hoorde ik dat een jager schoot op een vos.

Nu ik dit schrijf, moet ik weer denken aan huiskat zwarte éénoog kater Moriaan. Met Moriaan moest ik naar de dierenarts. De dierenarts verwijderde Moriaans rechteroog. In dit oog hagelkorrels kaliber twaalf uit de loop van een jachtgeweer.

Waarom zouden jagers wel op katten en vossen maar niet op dassen schieten? De drang tot doden is bij jagers vaak zo hevig, dat ze wel moèten schieten, dat ze schieten op iedere kat, vos of das.

Geen groene opsporingsambtenaar die tegenwoordig nog daadwerkelijk controle uitoefent op het in de jachtvelden doen en laten van de dames en heren jagers. Liever maken de bekeurkneuzen, veelal in dienst van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of een jager, zich druk met het bekeuren van wandelaars die eventjes wandelen buiten een pad en die nog geen vlieg of spin kwaad doen. En de blauwe politie heeft het zo erg druk met andere zaken dan natuuraangelegenheden, dat je deze politie haast nooit in een jachtveld ziet.
Waren er geen vrijwilligers met de oren en ogen goed open van organisaties als bij voorbeeld de KNNV, het IVN, de Dierenbescherming, Dassenwerkgroepen en De Faunabescherming, dan was er in Nederland al lange tijd geen enkele das nog in leven.

Ik vind: wil je als natuurbeheerders een geloofwaardig dassenbeleid neerzetten, verwijder dan allereerst hoogzitten en jachthutten, zeker als die heel dicht bij een vossen- en/of dassenbouw zijn neergepoot. Dassen en vossen maken vaak gebruik van één en dezelfde bouw.

Wat jagers doen met vossen kan u lezen in Jacht en Jagen.

Ik heb er geen enkele behoefte aan om Dassenwerkgroep Brabant ook maar een klein beetje dwars te zitten. En zo goed als iedere vos gun ik alle in de Heezer Herbertusbossen uitgezette dassen een lang en gelukkig natuurlijk leven toe.
Evenwel, zolang er op de Strabrechtse en Lieropse Heide, zo ook in de Heezer Herbertusbossen, geen weitjes en akkertjes zijn waarin regenwormen - regenwormen zijn het hoofdvoedsel van dassen - goed kunnen gedijen, en zolang er weerszijden van de door bosgebied drukke en gevaarlijke weg Somerenseweg-Provincialeweg, weg in de gemeenten Heeze-Leende en Someren, geen wildrasters zijn verrezen, alsmede over deze weg Somerenseweg-Provincialeweg geen ecoducten zijn aangelegd dan wel ecotunnels eronderdoor eindelijk eens gerealiseerd, vrees ik dat geen van de in de Heezer Herbertusbossen uitgezet geworden weesdasjes na vrijlating uit tijdelijk helemaal afgesloten ruim omrasterde opvangruimte langer dan paar weken of paar maanden in vrijheid zal leven.

Om reden dat het hoofdvoedsel van dassen bestaat uit regenwormen, zijn dassen, ook al verorberen ze soms 'ns een jong konijntje, geen concurrenten van jagers.
Muizen vormen het hoofdvoedsel van vossen. Mensen blieven geen muizen als voedsel. Hierom zijn ook vossen geen voedselconcurrenten van de mensen, is er geen enkele goede reden om vossen met gif en geweren of via uitgraven te bejagen.

Er zijn jagers die jammeren dat vossen ziekten veroorzaken, hondsdolheid bij voorbeeld. Iets wat ik grote onzin vind. Breken er ziekten uit in ons Nederlandje, zijn die veel eerder te wijten aan zoiets als vee saam gepropt in overvolle bioboerenstallen, of aan zoiets als duizend schapen bijeen gestouwd in een weitje van maar honderd vierkante meters. Evenwel, de jammerende jagers wil ik aanraden om voortaan op vossen te gaan jagen met verdovingsgeweren, daarmee een pijltje gevuld met antistoffen tegen gevaarlijke ziekten in een vossenpoot te schieten.

Ik was heel de middag in bos en veld van Heezer gemeentebos en Heezer Herbertusbos aanwezig, tot in de donkeravond toe. Wat zag of hoorde ik aan wild? Ik zag en/of hoorde:
- 1 houtsnip;
- 1 buizerd;
- 2 zwarte kraaien;
- 5 houtduiven;
- drie maal een vlucht ganzen hoog in de lucht.
Verder zag ik hoorde ik NIKS geen wild! géén vos, géén das, géén marter of marterachtige, géén ree; géén haas; géén fazant, géén patrijs, géén grijpvogel anders dan de buizerd, géén gaai, en om verder kort te gaan: verder zag of hoorde ik dus NIKS geen wild. Sjonge toch! hoe kan bij voorbeeld een marter het leven houden in een bos waarin zelfs geen eekhoorn meer woont?

Hoe krijgen we een gevarieerder fauna terug in de nu armzalige bossen en zo mogelijk nog armzaliger pijpenstrootjesvelden van Zuidoost-Noord-Brabant? Die fauna krijg je terug met een natuurvriendelijker Overheid, met een faunavriendelijke en floravriendelijke Overheid, met faunavriendelijke en floravriendelijke boeren en met zoveel mogelijk afblijven van de natuur. Blijf met machines uit de natuur! Blijf met vernielzuchtige mensenhanden uit de natuur! Laat groeien wat groeien wil! Hou er mee op om beuk en eik en berk en douglas en lariks en hemlock te kappen! Wil je toch wat doen met je mensenhanden, plant dan heel veel vruchtdragende bomen en struiken aan in bos en veld. En creëer rogge-, haver-, boekweit-, bieten-, aardappel en wortelveldjes in bos en hei, zonder daar daarna hoogzitten en jachthutten bij te plaatsen en ook zonder dan daarna op en bij deze veldjes jacht toe te staan op in bos en veld onschadelijke dieren als vossen, konijnen, hazen en fazanten.

Zo'n dertig jaren terug kende Nederland op heel veel plaatsen nog een goede wild- en vogelstand, ook daar waar destijds een goede vossenstand was! Zulk een goor, zulk een misselijk lulverhaal van jagers, dat de vos moet worden uitgeroeid omdat hij de schuldige is van het teloorgaan van de kleinwild- en de weidevogelfauna. Onze Overheid met zijn vaak idiote regelgeving, onze jagers, ons snelverkeer - wij in onze auto's - en onze moderne landbouw zijn de schuldigen!

De zogenaamde natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, Vereniging van Natuurmonumenten en Stichting Brabants Landschap krijgen voortaan geen of minder subsidies van De Overheid, zijn nu, gezien onder meer de rigoureuze bomenkap van de laatste jaren, armer dan de mieren. En ook gemeenten willen vaak hun bosgebied te gelde maken. Er zal daarom, vrees ik, van alle op papier en beeldscherm zo mooie natuurverbeteringsplannen weinig tot niets terecht komen.

Beter dan je als natuurorganisatie druk maken om wie er in een jaar Natuurbeschermer van het jaar mag zijn, is het om daadwerkelijks iets te doen aan fauna- en floraVERBETERING in bos en veld.

Overheid! verbied nu eindelijk eens alle plezier- en hobbyjacht! En neem de eigen boswet serieus! Verbied alle zogenaamde beheerjacht op alle wild zolang er van dit wild geen redelijke wildstand is. In bos en veld waar ik zelfs in schemeravond geen ree meer vinden kan, vind ik dat er geen redelijke reewildstand meer aanwezig is.

In wat voor overvol met mensen idiotenlandje leven wij Nederlanders van nu? In een overvol met mensen landje waarin ganzen massaal vergast worden, waarin doodschietjagers vrijuit kunnen beulen, waarin onder meer reeën, herten en wilde zwijnen nog altijd worden gedegradeerd tot buksenvoer en waarin vossen en dassen mogen kunnen? dus zullen? graven tussen mensengraven.

maandag 9 november 2015

Reeën koppie aan koppie

3.
Zijn het echte natuurliefhebbers cultuurbegravenen?

Waar Natuurbegraven Nederland in Heeze bij hoogzit, dassenburcht en vossenburcht natuur vernielt 1 Waar Natuurbegraven Nederland in Heeze bij hoogzit, dassenburcht en vossenburcht natuur vernielt 2 Waar Natuurbegraven Nederland in Heeze bij hoogzit, dassenburcht en vossenburcht natuur vernielt 3 Waar Natuurbegraven Nederland in Heeze bij hoogzit, dassenburcht en vossenburcht natuur vernielt 4 Waar Natuurbegraven Nederland in Heeze bij hoogzit, dassenburcht en vossenburcht natuur vernielt 5 Waar Natuurbegraven Nederland in Heeze bij hoogzit, dassenburcht en vossenburcht natuur vernielt 6
Waar Natuurbegraven Nederland in Heeze bij hoogzit, dassenburcht en vossenburcht natuur vernielt 7 Waar Natuurbegraven Nederland in Heeze bij hoogzit, dassenburcht en vossenburcht natuur vernielt 8 Waar Natuurbegraven Nederland in Heeze bij hoogzit, dassenburcht en vossenburcht natuur vernielt 9 Waar Natuurbegraven Nederland in Heeze bij hoogzit, dassenburcht en vossenburcht natuur vernielt 10 Waar Natuurbegraven Nederland in Heeze bij hoogzit, dassenburcht en vossenburcht natuur vernielt 11 Waar Natuurbegraven Nederland in Heeze bij hoogzit, dassenburcht en vossenburcht natuur vernielt 12

Oorlog in 't natuurbegraven Schoorsveld van Natuurbegraven Nederland: mannen in ijzersterke klauwende en grauwende gifgroene timbertanks vallen hoge bomen aan, pletten plat kapot dunner en lager boompjes. Maar zo heel raar! paar hoogste dode bomen moeten blijven staan. Die kregen van het Schoorsveld opperbevel blauw lintje omgeknoopt.

Ik stond erbij, ik keek ernaar, ik vloekte 'ns en maakte foto's. Ook foto's van een onder hoogzit nu verlaten vossen- en dassenburcht.

Zijn het straks echte natuurliefhebbers cultuurbegravenen die wilden begraven worden waar vossen en dassen woonden?

zaterdag 14 november 2015

Reeën koppie aan koppie

4.
Hoezo dan grafrust?

Krans van bloemen op strooiveld van Heezer crematorium Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna Waar begrafenisondernemerSchoorsveld Natuurbegraven in Heeze bospaden en bos vernielt. Foto 1 van 12 Waar paar honderd meter maar verderop Natuurbegraven Nederland flora en fauna kapot maakt Waar begrafenisondernemerSchoorsveld Natuurbegraven in Heeze bospaden en bos vernielt. Foto 3 van 12 Waar begrafenisondernemerSchoorsveld Natuurbegraven in Heeze bospaden en bos vernielt. Foto 4 van 12
Waar begrafenisondernemerSchoorsveld Natuurbegraven in Heeze bospaden en bos vernielt. Foto 5 van 12 Waar begrafenisondernemerSchoorsveld Natuurbegraven in Heeze bospaden en bos vernielt. Foto 7 van 12 Waar begrafenisondernemerSchoorsveld Natuurbegraven in Heeze bospaden en bos vernielt. Foto 8 van 12 Waar begrafenisondernemerSchoorsveld Natuurbegraven in Heeze bospaden en bos vernielt. Foto 9 van 12 Waar begrafenisondernemerSchoorsveld Natuurbegraven in Heeze bospaden en bos vernielt. Foto 10 van 12 Waar begrafenisondernemerSchoorsveld Natuurbegraven in Heeze bospaden en bos vernielt. Foto 11 van 12
Waar begrafenisondernemerSchoorsveld Natuurbegraven in Heeze bospaden en bos vernielt. Foto 12 van 12 Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (1) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (2) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (3) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (4) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (5)
Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (7) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (8) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (9) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (10) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (11) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (12)
Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (13) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (14) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (15) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (16) Natuurbegraven Nederland is in zijn nieuwbakken begraafplaatsbos Schoorsveld druk met kapotmaken van flora en fauna (18) Nieuwerwets amfitheater van de maffe moderne mens, bij Kapellerput te Heeze
Boerenland grenzend aan natuurbegraafplaats Schoorsveld te Heeze Auto's geparkeerd bij Kapellerput en het Heezer crematorium Reewild in donkere miezelregennamiddag in Herbertusbos te Heeze Eén zwarte kraai in gespaarde top van Natuurbegraafplaatsbos Schoorsveld te Heeze Reegeit in schemer- en nevelavond op onlandwei in Heeze Waar over de Sterkselsche Aa eerst een prachtig houten boogbruggetje nu dit lelijk onding

Natuurbegraven Nederland vernielt bos en natuur.
Natuurbegraven Nederland creëert onnatuur.
'Spreken is zilver, zwijgen is goud.'
Toch spreek ik nu 'n beetje boud:
Ook de top van N. N. kan geen engel of duivel bellen,
om voor zielen van doden oordoppen te bestellen.

Lig jij straks begraven in het Schoorsveldbos,
jatte je 't leger van haas of ree, en het hol van das of vos.
En dan gaat zo'n ontheemde vos of das wat graven
op je onlangs dichtgeschoven graf,
schiet 'n doodschietjager tussen graven
met buks en kogel de ongenode gast eraf.
Hoezo dan grafrust?

vrijdag 27 november 2016

Reeën koppie aan koppie

5.
Waar toen een doodschieter op hoogzit nu een bewakingskegel

Bewakingsbaken tevens reclamebaken op grens van wildweide van Jachtstichting Brabants Landschap en het Heezer Schoorsveldbos Waar Natuurbegraven Nederland het mooiste stuk Heezer bos naar de vernieling helpt (1) Waar Natuurbegraven Nederland het mooiste stuk Heezer bos naar de vernieling helpt (2) Waar Natuurbegraven Nederland het mooiste stuk Heezer bos naar de vernieling helpt (3)
Waar Natuurbegraven Nederland het mooiste stuk Heezer bos naar de vernieling helpt (4) Reebokkenplezierjager van Stichting Brabants Landschap, in els in wilgenrij in de Herbertusbossen te Heeze Reebokkenplezierjager van Stichting Brabants Landschap, in els in wilgenrij in de Herbertusbossen te Heeze IJzeren hoogzit van Jachtstichting Brabants Landschap, maar paar honderd meters verwijderd van het Schoorsveldbos

Waar even zuidelijk, paar minuten lopen of fietsen maar, van de Somerenseweg bij de Heezer Herbertusbossen een ruig jachtperceel met onlandweitjes en onlandakkertjes van Stichting Brabants Landschap begint, precies op de plek op bospad van waar vandaan ik vorig jaar juli, helemaal daarginder, door mijn veldkijker tegen het Heezer gemeentebos aan een doodschietjager in witte broek op verplaatsbare hoogzit ontdekte, zag ik nu Sinterklaasavond 5 december, klein eindje meer naar rechts dan waar toen deze jager op zijn hoogzit troonde, door zelfde kijker een naar het leek forse mens met witte jas aan staan. Raar vond ik het veel jaswit; nog raarder dat deze mens almaar niet bewoog, dat hij of zij daar stond alsof standbeeld, alsof een man of vrouw in de zachte groene winter doodgevroren.
Hij. zij of het - deze man, deze vrouw, dit beeld - kwam na lange tijd door de kijker turen me opeens voor alsof zijnde een standbeeld opgericht door Brabants Landschap Fotomodel-Natuurbeschermer van het jaar Mari de Bijl, alsof een standbeeld van Mari zelf.

Snel fietste ik over paadje tussen bos en onlandwei op deze rare figuur opaan, naar deze figuur, dit beeld met veel in 't veld vloekend wit aan zich toe.

Tien minuten later vloekte ik patsamme, heel zachies maar en maar heel eventjes, op de noordoostgrens tussen Stichting Brabants Landschap jachtwei en de nieuwbakken Natuurbegraven Nederland Natuurbegraafplaats Schoorsveld bij een lelijke BouWatch bewakingskegel, tevens BouWatch reclamekegel.

Voorbij de kegel liep ik kleine honderd meters het stille Schoorsveldbos binnen. Haast was het donkeravond al. Alle hels kabaal van timberjacks, bulldozers en graafmachines werd zojuist stopgezet. Nergens nog gerucht dan het ruisen van de avondwind door nog overeind staande bomen. Geen mens, geen vogel en geen ander dier te horen of te zien.

Zo door mens en dier ongezien, heel misschien was er toch een camera-oog, luis, teek, muis of rat dat of die me zag, en door niets gestoord, bereikte ik al gauw de sedert de komst van Natuurbegraven Nederland volkomen verlaten dassen- en vossenburcht in 't nieuw te bakken, deels al gebakken, Schoorsveld dodenpark.

Ik stond bij de vossen- en dassenburcht en ik keek er naar. Met aandacht. Gezien deze nu volkomen verlaten vossen- en dassenbouw, weet ik 't heel zeker: in 't Heezer Schoorsveldbos zet Natuurbegraven Nederland natuurorganisaties zoals daar zijn Het Staatsbosbeheer, Stichting Brabants Landschap en Dassenwerkgroep Brabant echt wel compleet voor lul.

Langs bijna zelfde weg als gekomen, verliet ik het kapot gemaakte bos, dit straks dodenpark Schoorsveld. Voor, bij en voorbij de lelijk-opvallende BouWatch-kegel zag en hoorde ik ook nu nergens mens, wild of vogel. En in zand en modder van akkertjes en paden stonden nergens getekend de pootafdrukjes van ree, das, vos, haas, konijn, houtsnip, fazant of patrijs. Zelfs geen kraai of gaai of reiger liet zich horen.

En de in kant van Sterkselse poel, in weidehoek van Somerenseweg met Vlaamseweg, paar honderd meters maar oostelijk van het straks kerkhof Schoorsveld vandaan, door dan wel met toestemming van onze Stichting Brabants Landschap Natuurbeschermer van het jaar neergepote hoogzit, staat er inmiddels echt wel lullig overbodig bij.

zaterdag 5 december 2015

Reeën koppie aan koppie

6.
Stille vrede bij sinds kort onbewoonde dassen- en vossenbouw

Op Oudejaarsdag 2015 een hoogzit en een luie stoel in Schoorsveld Op Oudejaarsochtend half negen een rechtopstaande driekwart maan Waar begrafenisondernemer Schoorsveld Heezer gemeentebos helemaal vernielt Waar begrafenisondernemer Schoorsveld Heezer gemeentebos grondig vernielt Dassen- en vossenburcht op maar dertig meters afstand van waar straks natuurbegravenen Hoogzit haast bovenop dassen- en vossenburcht in natuurbegraafbos Schoorsveld

In de lief-groene Oudejaarsochtend 2015 stille vrede in bos en veld, stille vrede ook bij sinds kort onbewoonde dassen- en vossenbouw bij goed gecamoufleerde hoogzit en luie autostoel in de Heezer nieuwbakken natuurbegraafplaats in wording Schoorsveld.

Oudejaarsdag 2015

Reeën koppie aan koppie

7.
De schaduw van Fox Erpel
op uitgegraven zand van verlaten dassen- en vossenbouw

De schaduw van Fox Erpel op 't uitgegraven zand van dassen- en vossenbouw Verlaten vossen- en dassenbouw bij Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze De schaduw van Fox Erpel op 't uitgegraven zand van dassen- en vossenbouw (1) De schaduw van Fox Erpel op 't uitgegraven zand van dassen- en vossenbouw (2) Hoogzit bij Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze Waar doodschietjagers straks riant uitzicht zullen hebben op het Heezer natuurbegraafplaatsbos Schoorsveld

De nieuwbakken Heezer natuurbegraafplaats Schoorsveld. Heidepol en ik wandelden er naar toe. En Fox Erpel was ook mee. Wij maakten wat foto's, maar Erpel vond aan de verlaten dassen- en vossenbouw geen éne moer meer aan.

woensdag 20 januari 2016

Reeën koppie aan koppie

8.
Natuurbegraven Nederland
stort bergen zand in kapot gemaakte natuur

Toegangspoort vanaf Somerenseweg tot het Heezer Natuurbegraven Schoorsveld inmiddels niet meer bos Natuurbegraven Nederland laat kar zwarte aarde halen bij BraBob-Reiling in Sterksel Het allerhande grond bedrijf Brabob-Reiling in Sterksel (1) Verplaatste en in padkant neergelegde hoogzit in 't Heezer Natuurbegraven Schoorsveld (1) Verplaatste en in padkant neergelegde hoogzit in 't Heezer Natuurbegraven Schoorsveld (3) Grondvervoer tussen BraBob-Reiling in Sterksel en Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze (1)
Grondvervoer tussen BraBob-Reiling in Sterksel en Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze (2) Grondvervoer tussen BraBob-Reiling in Sterksel en Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze (3) Grondvervoer tussen BraBob-Reiling in Sterksel en Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze (4) Grondvervoer tussen BraBob-Reiling in Sterksel en Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze (5) Grondvervoer tussen BraBob-Reiling in Sterksel en Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze (6) Grondvervoer tussen BraBob-Reiling in Sterksel en Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze (7)
Grondvervoer tussen BraBob-Reiling in Sterksel en Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze (8) Grondvervoer tussen BraBob-Reiling in Sterksel en Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze (9) Natuurbegraven Nederland komt BraBob-Reiling grond halen voor zijn Heezer natuurbegraafplaats (10) Grondvervoer tussen BraBob-Reiling in Sterksel en Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze (11) BraBob-Reiling komt karren zwarte aarde brengen naar natuurbegraafplaats Schoorsveld (1) Schuwe reeën in avondschemering
Dassenburcht ook vossenburcht in het Heezer Natuurbegraven Schoorsveld al lang niet meer bos (1) Dassenburcht ook vossenburcht in het Heezer Natuurbegraven Schoorsveld al lang niet meer bos (3) Verplaatste en in padkant neergelegde hoogzit in 't Heezer Natuurbegraven Schoorsveld (5) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (1) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (2) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (3)
Verplaatste en in padkant neergelegde hoogzit in 't Heezer Natuurbegraven Schoorsveld (4) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (4) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (5) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (6) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (7) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (8)
In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (9) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (10) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (11) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (12) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (13) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (14)
In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (15) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (16) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (17) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (18) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (19) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (20)
In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (21) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (22) In het Heezer Natuurbegraven Nederland Schoorsveldbos (23) In miezelregendonkerochtend is daarginds Natuurbegraven Nederland al druk met het vernielen van bos In miezelregendonkerochtend transport van zwarte aarde tussen BraBob in Sterksel en Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze (1) In miezelregendonkerochtend transport van zwarte aarde tussen BraBob in Sterksel en Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze (2)

Zie de foto's, zie hoe begrafenisondernemer Natuurbegraven Nederland een prachtig bos, mooie natuur, wild- en vogelhabitat, hierin een - inmiddels verlaten - dassen- en vossenburcht, met onder meer vies zwart zand finaal naar de knoppen helpt.

Het is niet anders: zakenlieden, grootgrondbezitters en gemeentebesturen, allemaal hebben ze de eurohonger, willen ze ook aan de doden grof geld verdienen.

vrijdag 5 februari 2016

Reeën koppie aan koppie

9.
Ook deze dag kapotte natuur bij verlaten dassen- en vossenburcht

Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (2) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (3) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (4) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (5) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (6) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (7)
Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (8) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (9) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (10) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (11) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (12) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (13)
Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (14) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (15) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (16) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (17) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (18) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (19)
Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (20) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (21) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (22) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (23) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (24) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (25)
Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (26) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (27) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (28) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (29) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (30) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (31)
Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (32) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (33) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (34) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (35) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (36) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld (37)

Onverdroten ijverig en nog altijd - iedere werkdag overnieuw - ronken dikke tractoren grote kiepkarren zwarte aarde de straks dodenakker Schoorsveld binnen. De door zware machines kapot geschoven niet meer bosbodem wordt almaar opgehoogd. Begrafenisonderneming Natuurbegraven Nederland wil kennelijk niet dat zijn doden straks in grondwater begraven liggen.
'Laten wij bidden dat de door Natuurbegraven Nederland van elders aangevoerde aarde voldoende schone en zuivere aarde mag zijn.'

Waar reeën, hazen, konijnen, dassen en vossen woonden, vind ik geen levensteken meer van deze dieren. Ja, toch nog wat afdrukjes van vossenvoeten in modderzooi. Maar nergens in 't Schoorsveld nog een ree- of haasleger te vinden, en de dassen- en vossenburcht ligt er stil verlaten bij.

En de met leger-camouflagenet versierde hoogzit plus luie stoel zijn afgevoerd geworden. Van dit jachttuig geen spoor meer te bekennen. De hoogzit misschien verkocht aan een handelaar in oud ijzer? of is deze hoogzit door de begrafenisonderneming opgeslagen geworden, om te zijner tijd te zullen zijn heropgericht tegen de gespaarde boom waaronder een doodschietjager begraven ligt, al dan niet in van aangevoerde zwarte aarde zwartig geworden grondwater?

donderdag 11 februari 2016

Reeën koppie aan koppie

10.
Duizenden karren begrafeniszand

Duizenden karren begrafeniszand op kapot gemaakte Natuurbegraven Nederland bosbodem (11) Duizenden karren begrafeniszand op kapot gemaakte Natuurbegraven Nederland bosbodem (1) Duizenden karren begrafeniszand op kapot gemaakte Natuurbegraven Nederland bosbodem (10) Duizenden karren begrafeniszand op kapot gemaakte Natuurbegraven Nederland bosbodem (9) Tractor met kiepkar zwarte aarde voor klant Natuurbegraven Nederland Duizenden karren begrafeniszand op kapot gemaakte Natuurbegraven Nederland bosbodem (3)
Duizenden karren begrafeniszand op kapot gemaakte Natuurbegraven Nederland bosbodem (4) Duizenden karren begrafeniszand op kapot gemaakte Natuurbegraven Nederland bosbodem (5) Duizenden karren begrafeniszand op kapot gemaakte Natuurbegraven Nederland bosbodem (6) Duizenden karren begrafeniszand op kapot gemaakte Natuurbegraven Nederland bosbodem (8) Natuurbegraven Nederland gaat halve kilometer verderop tekeer in 'Schoorsveld (2) Natuurbegraven Nederland gaat halve kilometer verderop tekeer in 'Schoorsveld (3)

Waar, als er geen boeren of loonwerkers - grasmaaiers, maïskneuzers, strontstrooiers - lawaaiden over nabije akkers en weiden, het zalig toeven was in Heezer gemeentebos, daar lawaaien nu zes dagen in de week tractoren, timberjacks, draglines en bulldozers over vernield veld en door kapot gemaakt bos.
Waar in dit Heezer gemeentebos je bij zomerdag, met tweeën of alleen, boeken kon lezen op en onder een hoogzit; je tussen 't lezen door naar onder meer vossen, reeën, konijnen, eekhoorns; bosmuizen, een haas, een van huis of boerderij weggedwaalde kat, een zwarte specht, een groene specht, een bonte specht, een boomklevertje, een boomkruipertje, koolmeesjes, pimpelmeesjes, zwarte meesjes, staartmeesjes, kraaien, gaaien, merels, lijsters, graspiepers, boompiepers, vleermuizen en soms (in zomerdag!) zelfs een houtsnip kijken kon, daar is inmiddels door een begrafenisondernemer de bosbodem egaal kaal geschoven en storten dikke tractoren onophoudelijk karren zwarte aarde op de vlak geschoven bodem.

Wie wil straks wanneer alle Natuurbegraven Nederland Schoorsveld bos en veld finaal kapot gemaakt, zijn geest, zijn ziel laten luisteren naar grasmaaiende, maïskneuzende en strontende boeren?

Wie wil straks, wanneer alle Natuurbegraven Nederland Schoorsveld bos en veld finaal kapot gemaakt, begraven worden tussen van BraBob-Reiling te Sterksel aangevoerde zwarte aarde, plus wie zal zeggen tussen wat voor van elders aangevoerde aarde allemaal nog meer?

Een ware natuurliefhebber geniet bij zijn of haar leven intens van niet kapot gemaakt bos en veld, van heel veel jaren met rust gelaten bos en veld, van door mens en machines heel lange tijd onaangeroerd gebleven, daarom natuurlijk, bos en veld.
Een ware natuurliefhebber wil niet dit bos en veld kapot, en die wil niet bos- en velddieren van hun habitat beroven.

tekst donderdag 18 februari 2016 - foto's 18 en 25 februari 2016

Reeën koppie aan koppie

11.
Tractoren denderen voorbij

Op de Somerenseweg tractor met kiepkar Schapen in onlandwei van Stichting Brabants Landschap Schapen in onlandwei van Stichting Brabants Landschap, en op de Somerenseweg tractor met kiepkar (1) Schapen in onlandwei van Stichting Brabants Landschap, en op de Somerenseweg tractor met kiepkar (2)

Vol uur struinde ik met Fox Erpel door De Lange Bleek van Jachtstichting Brabants Landschap. We vonden er drie konijnen en drie kraaien in, en vanaf bospad keken en luisterden we poos, ik heel aandachtig, naar voorbij heel veel schapen daarginder het ronken en rijden van dikke tractoren - tractoren met lege kiepkarren richting Someren rijdend en tractoren met kiepkarren vol zwarte aarde naar Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze toe rijdend.

Alsof al begrafenissen op weg gegaan, sukkelden tientallen auto's achter de langzame kiepkarren. Soms een waaghals in auto die ging inhalen.
Wie kan het zeker weten? Misschien hadden deze waaghalzen al zin in hun natuurbegrafenis, zin om te worden weggemoffeld tussen de uit heel veel kiepkarren zwarte aarde.

Heel de tijd dat Erpel en ik daar zo in boskant stonden, - eerst stonden we in miezelregentje, gelukkig daarna in lief-grelle winterzon, graasden allemaal die heel veel schapen vreedzaam gretig van het schrale onlandgras.

Nadat Erpel en ik er zo ongeveer tien minuten hadden gestaan, hier bij al deze schapen in het over onlandwei spelend lief-grelle zonnelicht, hier bij deze door dit nu felle licht grif blank gewassen schapen, raakte ik bij honderd-en-zeventien de schapentel kwijt want spookten daar ineens door mijn hoofd wat mooie dichtregels uit het gedicht Landschapsschoon van Nico Scheepmaker:

De zon legt haar verguldsel op de velden,
Het lijkt wel of zij alle schapen kust...

Ik dacht 'Inderdaad een prachtig beeld, Nico'. En toen sloot ik eventjes mijn ogen en vroeg en wist:

Was het een engel of een duivel die 't je vertelde?
Ik zie het mes van Mohammed die schapen lust.

Mijn ogen open doend, keek in Erpels ogen. Hij zag me niet begrijpend aan, knipoogde en gromde een lief "Brrr... brrr... wrefff...???"

dinsdag 23 februari 2016

Reeën koppie aan koppie

12.
Ik zakte in natuurbegraven grauwe grond

Waar begrafenisondernemer Natuurbegraven Nederland prachtig bos wegvaagde en wegvaagt (2) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (2) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (3) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (4) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (5) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (6)
Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (7) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (8) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (9) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (10) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (11) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (12)
Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (13) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (14) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (15) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (16) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (17) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (18)
Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (19) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (20) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (21) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (22) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (23) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (24)
Waar begrafenisondernemer Natuurbegraven Nederland prachtig bos wegvaagde en vos en das hun riante burcht afpakte Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (25) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (27) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (28) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (29) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (30)
Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (31) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (33) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (34) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (35) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (36) Waar begrafenisondernemer prachtig gemeentebos wegvaagde in Heeze (37)

Waar begrafenisonderneming Natuurbegraven Nederland prachtig Heezer gemeentebos wegvaagde en wegvaagt, kaalgeschoren Schoorsveld bosbodem verfde en verft met dikke lagen allerhande kleuren - de kleuren grauwbruin en grauwzwart overheersen - BraBob-Reilingdrek, ging ik in namiddag van mooi zonnige maartse dag wat wandelen.

Ik naderde het met drek opgehoogde, inmiddels haast volledig natuurbegraven, Schoorsveldterrein vanuit het oosten, vanaf de onlandweide van Jachtstichting Brabants Landschap, in beboste kant waarvan nog de laatste zomer een doodschietjager in schemering op mobiele hoogzit zat te wachten op een ziek of dood te schieten reebok.

Ja! ook in deze mooi zonnige voorjaarsdag karden dikke tractoren diepe kiepkarren met grauwe en zwarte drek 't natuurbegraven Schoorsveld binnen.

Waar verleden jaar zomer het Schoorsveld nog een reep Heezer gemeentebos en jachtveld was, herschiep Natuurbegraven Nederland dit Schoorsveld in rap tempo in een kale gele en bruine en zwarte en grauwe dode akker met waterpartij. Aan het water, een vijver, verrees inmiddels een betonnen palenskelet. Een skelet alsof van een moskee in aanbouw.

De oostrand van het met heel veel zand en drek opgehoogde Schoorsveld, voorheen echt wel een prachtig ruige natuurstrook langs pad tussen boerenland en bos, is inmiddels herschapen tot straks armzalige want schandalig toegetakelde dodenakkerbuffer.

Ik verliet het pad. Ik stond in deze oostelijke Schoorsveld dodenakkerbuffer en spiedde over de opgehoogde bosbodem, overheen deze straks dodenakker. Nergens leven op de akker. Het scheen me toe dat ik keek naar akkerland zojuist door boer of loonwerker bewerkt.
Ik dacht: 'Er kunnen zo pootaardappelen gepoot in deze akker' en betrad de akker. Paar passen schreed ik voorwaarts, de akker op. Bij iedere stap verdwenen mijn klompen bijna in grauwzwarte drek. Toch! heel dom deed ik nog 'n stap naar voren, om nu dieper door de drekkorst te zakken, tot aan mijn knieën toe erin. Met moeite trok ik rechtervoet terug uit de drek, verloor daarbij een klomp.

Met mijn klompen in mijn handen verliet ik de akker. Broekspijpen, sokken, onderbenen en voeten waste ik zo goed mogelijk in eventjes verderop door de begrafenisonderneming gegraven diepe sloot. Toch waren mijn voeten bij thuiskomen nog zwartig, hadden tien voetnagels pikzwarte rouwranden. Erger vond ik dat Heidepol zo heel erg op me foeterde.

Met blote natte voeten in natte klompen maakte ik foto's van een door das en vos verlaten dassen- en vossenburcht. Paar pijpen van de burcht bleken min of meer beschadigd. Een mens in machine reed er overheen, en de sloot in kant waarvan ook pijpen toonde onlangs machinaal schoongemaakt.

Ook zette ik maar meter of dertig van de verlaten dassen- en vossenburcht vandaan grote hopen geel en bruin en zwart zand op foto. Deze zandhopen daar gedeponeerd door de begrafenisonderneming, die dode mensen zogenaamd natuurbegraven gaat begraven op opgehoogde bosbodem, in opgedroogde grauw- en geel- en bruinzwarte drek.

Hoezo ben je begraven in met machines opgehoogde van elders aangevoerde aarde een natuurbegravene? Het enige wat in Schoorsveld natuurbegraven is, is bos en ruigte, is de natuur.

donderdag 10 maart 2016

Reeën koppie aan koppie

13.
Betonskelet in natuurbegraven Schoorsveld

Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (1) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (2) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (3) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (4) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (5) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (7)
Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (8) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (9) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (10) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (11) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (12) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (14)
Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (15) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (16) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (17) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (19) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (20) Door een begrafenisondernemer werden Heezer gemeentebos en natuur weggevaagd (21)

Waar ik eergisteren foto's maakte in 't oostelijk Natuurbegraven Nederland Schoorsveld en daarbij zowat in grauwe drek wegzonk, daar fotografeerde ik deze dag in 't westelijk Natuurbegraven Nederland Schoorsveld.

Aan ondiep uitgegraven waterpartij met prachtig geel zandstrand, bouwen de begrafenisondernemers van Natuurbegraven Nederland Schoorsveld zich, zo aan het bouwskelet te zien, soortement moskee op de kaalgemaakte maar ter plekke niet met grauwe grond opgehoogde bodem van het weggevaagde Schoorsveldbos.

zaterdag 12 maart 2106

Reeën koppie aan koppie

14.
Bij natuurbegraafplaats Schoorsveld jager met buks op mobiele hoogzit

Bij Natuurbegraven Nederland Schoorsveld gestronte wildlokwei van Jachtstichting Brabants Landschap Bewakingsbaken van BouWatch, Schoorsveld, Heeze, Noord-Brabant Doodschietjager met bril en met grote waffel en met kogelbuks en met mobiele hoogzit (2) Drie reeën, bastbok, drachtige reegeit en smalree in schemeravond op boerenland (1) Drie reeën, bastbok, drachtige reegeit en smalree in schemeravond op boerenland (2)
Drie reeën, bastbok, drachtige reegeit en smalree in schemeravond op boerenland (3) IJzerenplaten op puin op bospad IJzeren platen op puin op bospad en links in beeld een jachtwei van Stichting Brabants Landschap Jachtwei van Stichting Brabants Landschap. Tegen voorste eik plantte doodschietjager mobiele hoogzit. Op achtergrond bewakingsbaken (1) Jachtwei van Stichting Brabants Landschap. Tegen voorste eik plantte doodschietjager mobiele hoogzit. Op achtergrond bewakingsbaken (2)

Waar op westgrens van Heezer jachtwei van Stichting Brabants Landschap en oostgrens van de nieuwbakken Natuurbegraafplaats Schoorsveld (inmiddels een Onnatuurbegraafplaats Schoorsveld, immers de voorheen Schoorsveld-bosbodem werd finaal kaalgeschoren, waarna met dikke laag vieze grauwe drek opgehoogd) begrafenisonderneming Natuurbegraven Nederland door beveiligingsbedrijf BouWatch een bewakingsbaken liet oprichten, strontte zeer onlangs de stichting de jachtwei.

Ik had net mijn fiets tegen een bij het bewakingsbaken door vrachtauto of tractor met kiepkar fors beschadigde berkenstam gezet, was druk met van bij het baken foto's nemen van de wild- en vogellege gestronte jachtwei, toen ik vanuit ooghoek meter of tachtig verderop heel even iemand zag op smaller zijpad van het door de begrafenisonderneming met grind en ijzeren platen verharde brede bospad.

Foto's genomen van de gestronte wei - eergisteren was deze door de stichting aan boer en jagers verpachte wei nog onbesmeurd frisgroen van kleur - alsmede foto's genomen van het opvallend bonte BouWatch-baken, fietste ik het zijpad in.
Meteen zag ik in noordoostelijke hoek van de gestronte wei boven slootkant een doodschietjager. Die zat op het stoeltje van een tegen dikke boomstam geplaatste mobiele hoogzit. (Een mobiele hoogzit is een lichtgewicht stoeltje gemonteerd aan bovenkant van een lichtgewicht uitklapbare ladder. Klap je de ladder uit en zet je die tegen een boomstam, beklim je de ladder en ga je zitten op het zitvlak van heb stoeltje, heb je beter uitzicht over de omgeving, kan je met een buks of geweer makkelijker een dier ziek- of doodschieten. En van zitten word je minder moe dan van staan.)

Ik wilde verder fietsen, voorbij deze jager op zijn hoge stoeltje, maar hij kwam van 't stoeltje af, daalde rap de mobiele ladder af, kogelbuks in rechterhand. Hij versperde me de weg en blafte: "Kom je de boel verstoren?"
"Welnee," wist ik hierop.
Nog twee keer blafte de jager me aan: "Kom je de boel verstoren? Kom je de boel verstoren?"
"Welnee..., ik wil naar verderop, reeën op foto zetten," antwoordde ik nu, en vroeg aan hem: "U wil een reegeit doodschieten? De reegeiten zijn drachtig nu."
"Je komt de boel verstoren, je gaat niet verder fietsen. Ik wil een vos of reekalf schieten."
Ik keek op mijn horloge en zei: "Ik fiets nu verder. Dit is een bospad en alle bospaden zijn tussen zonsopgang en zonsondergang vrij toegankelijk."
"Ik bel de politie," blafte de jager voort, "ik ben hier legaal bezig" en hij haalde een mobiele telefoon uit jaszak te voorschijn.
"U belt maar. Dat mag u van mij gerust... Ik ben hier ook niet illegaal... Zie wat u hier aan het doen bent! Bij een met drek opgehoogde natuurbegraafplaats beetje gaan zitten knallen. Flink de boel verstoren. Een reetje of vosje kapot schieten, beestje dat ongewapend is, geen buks heeft..."
De jager staarde me woedend aan.
Stichting Brabants Landschap creëerde wildweitjes en wildakkertjes weerszijden van de Somerenseweg, deze gevaarlijke racebaan,hier maar honderd meters vandaan. Daarom steken de paar nog maar Herbertusbosreeën hier in de omgeving vaak de Somerenseweg over. En nu kwamen Mari de Bijl, nota bene de Natuurbeheerder van het jaar, en zijn bazen bij Het Brabants Landschap met het argument dat reeën moeten worden afgeschoten, omdat ze een gevaar zijn voor het snelverkeer... Wildrasters langs de gevaarlijke weg en wildoversteekplaatsen erover of er onderdoor 'vergeet' men om te maken."
"Dit durf je tegen Mari de Bijl niet te zeggen."
"Durf ik hem te zeggen."
"Nee, durf je niet, ben je te laf voor."
Er werden nog wat zinnen meer gewisseld, tot en met "Ik ben niet bang voor u" en "Ik ben niet bang voor jou."

Was ik bekeurkneus, was ik slechte bekeurkneus. Dat hij, deze jager, zonet op zijn mobiele hoogzit maar tachtig meters verwijderd van de grens met buurjacht zat, terwijl de wettelijk voorgeschreven afstand jachtbouwsel tot jachtgrens minimaal tweehonderd meters dient te zijn, vergat ik om aan hem te vertellen.

De ongein beu fietste ik verder. Achterom kijkend zag ik dat de jager zijn hoogzit verwijderde van de boom. Beducht voor een verdwaalde kogel, fietste ik rap halve kilometer het beetje maar kronkelend bospad af, belde hierna pad af eventjes met thuis.

Pas na mijn met thuis bellen kwam deze Stichting Brabants Landschap-jager op foto, toen hij daarginder, meer dan halve kilometer ver weg, met geschouderde buks en hoogzit aan linkerhand naar de auto van de mens die hem kwam ophalen liep. De kogel uit een jachtbuks gaat wel tot twee kilometers ver.

Deze jager en ik, tijdens ons gesprek waren we overeengekomen dat ik hem GERUST mag fotograferen, en ook dat hij mij GERUST op foto mag zetten.

Aan een doodschietjager vooraf vragen of hij of zij op foto wil, is haast nooit mogelijk. Anders dan deze doodschietjager van maartse schemeravond toeven de dames en heren jagers in of op hun hoge zitten veelal voorbij bordjes met opschriften 'Geen Toegang', 'Verboden te betreden' en 'Verboden Toegang'. En waar ze zelf de natuur verstoren, menen ze altijd dat mensen die alleen maar fietsen of wandelen en wat foto's maken de natuur verstoren.

Vier minuten na het nemen van de foto van de jager, maakte ik foto's van de reeën op wie hij zat te wachten. Deze reeën wisselden over boerenakker naar een grenzend aan de gestronte jachtwei nog ongestronte jachtwei van de stichting.

De reeën, ze waren maar met drie. Ze waren niet met dertig, ook niet met twintig, zelfs niet met tien. En nergens een haas, nergens een konijn, nergens een vos, nergens een das, nergens een marter of marterachtige, nergens een eekhoorn, nergens een gans, nergens een snip, nergens een eend, nergens een fazant en nergens een patrijs.
Wel was er, dikke kilometer verderop, één uil, ik meen een bosuil, op weipaal in boerenwei in donkeravond.

maandag 14 maart 2016

Reeën koppie aan koppie

15.
Waar veel kikkers en padden begraven liggen

In Schoorsveld Heeze door begrafenisonderneming weggevaagd bos, nu opgehoogde voorheen bosbodem (1) Een lage groene gazen reep (1) Een lage groene gazen reep (2) Een lage groene gazen reep (3) IJzeren platen op puin op bospad en links in beeld een jachtwei van Stichting Brabants Landschap Waar natuurbegravenen straks doodschietjagers en boeren als buren zullen hebben (1)
Waar natuurbegravenen straks doodschietjagers en boeren als buren zullen hebben (2) Waar natuurbegravenen straks doodschietjagers en boeren als buren zullen hebben (3) Waar natuurbegravenen straks doodschietjagers en boeren als buren zullen hebben (4) IJzerenplaten op puin op bospad Jachtwei van Stichting Brabants Landschap. Tegen voorste eik plantte doodschietjager mobiele hoogzit. Op achtergrond bewakingsbaken (1) Jachtwei van Stichting Brabants Landschap. Tegen voorste eik plantte doodschietjager mobiele hoogzit. Op achtergrond bewakingsbaken (2)

Deze dag zette ik in het Heezer onnatuur Natuurbegraven Nederland Schoorsveld onder meer een lage groene gazen reep op foto. Waartoe deze groene reep dient? Ik weet het niet. Wel weet ik dat ook heel veel kikkers en veel padden begraven liggen onder op eerst kaalgemaakte bos- en ruigtebodem een dikke laag vette zwartgrauwe drek. Nu midden maart ligt als het niet regent de dreklaag te drogen in de voorjaarszon.

woensdag 16 maart 2016

Reeën koppie aan koppie

16.
Laden en vervoeren van ijzeren wegdekplaten

Het laden van ijzeren wegdekplaten, Schoorsveld te Heeze (1) Het laden van ijzeren wegdekplaten, Schoorsveld te Heeze (2) Het laden van ijzeren wegdekplaten, Schoorsveld te Heeze (3) Het laden van ijzeren wegdekplaten, Schoorsveld te Heeze (4) Deel van machinepark in Natuurbegraven Schoorsveld te Heeze Vrachtwagen gaat in Schoorsveld Heeze wegdekplaten halen (1)

De dikke tractoren met grote kiepkarren vol zwartgrauwe BraBob-Reilingdrek ronken niet meer naar de kale vlakten van weggevaagd Heezer Schoorsveldbos. De bosbodem is naar mening van begrafenisonderneming Natuurbegraven Nederland voldoende hoog opgehoogd.
Nog even, dan kunnen de eerste lijken onnatuurbegraven.

Op de foto's ziet u hoe met bulldozer de paar maanden terug met bulldozer op een bospad gelegde zware ijzeren platen - over deze platen reden de tractoren met de grote kiepkarren zwartgrauwe aarde - worden verwijderd van het bospad. De platen worden gestapeld in de laadbakken van op fietspad parallel aan de gevaarlijke racebaan Somerenseweg geparkeerde vrachtwagens.
Op de laatste twee foto's deze vrachtwagens, over de Vlaamseweg in Sterksel naar onnatuurbegraafplaats Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze toe rijdend.

donderdag 17 maart 2106

Reeën koppie aan koppie

17.
Hier liggen straks begravenen
in een park in opgehoogde bosbodem

Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (1) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (2) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (3) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (4) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (5) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (6)
Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (8) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (9) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (11) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (12) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (14) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (15)
Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (16) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (17) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (18) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (19) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (20) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (21)
Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (22) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (23) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (24) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (26) Hier vlakbij straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (25) Hier straks begravenen niet in een natuurbos maar in een aangelegd park (7)

Natuurbegraven Nederland is klaar met het ontbossen van groot deel van zijn Schoorsveld Natuurbegraafplaats Heeze. Maandenlang werden - zes dagen per week van ochtend tot avond - tonnen grauw zand op de kaalgemaakte bosbodem-lijkenakker gestort. En er werd een grote vijver gegraven. Ook met het gele zand uit de vijver hoogde men de lijkenakker op. Zo zullen er straks geen mensen begraven liggen in grondwater (?). De begravenen zullen rusten in of op of boven bosbodem, een bosbodem die werd opgehoogd met door tractoren en vrachtwagens aangevoerd grauw Brabob-Reilingzand, in mindere mate ook opgehoogd met het gele zand gewonnen toen men de vijver groef. In Natuurbegraafplaats Schoorsveld Heeze liggen begravenen straks dus niet in een natuurbos begraven, wel begraven in of op of boven  opgehoogde bosbodem van een na vernielen van gemeentebos aangelegd park.

zondag 3 april 2016

Reeën koppie aan koppie

18.
Onnatuurbegraafplaats:
op bosbodem akker van Natuurbegraven Nederland

Onnatuurbegraafplaats Schoorsveld-Heeze: alsof een van boer aardappelakker {3} Onnatuurbegraafplaats Schoorsveld-Heeze: alsof een van boer aardappelakker {1} Onnatuurbegraafplaats Schoorsveld-Heeze: alsof een van boer aardappelakker {2} Onnatuurbegraafplaats Schoorsveld-Heeze: alsof een van boer aardappelakker {4} Onnatuurbegraafplaats Schoorsveld-Heeze: alsof een van boer aardappelakker {5} Aspergeakker bij natuurbegraafplaats Schoorsveld-Heeze

De nieuwbakken Onnatuurbegraafplaats Schoorveld-Heeze: 'n opgehoogde akker op verwoeste bosbodem nu in eigendom van de Begrafenisondernemer Natuurbegraven Nederland en dicht bij de Somerenseweg en boerenakkers en boerenweiden.

tekst 24 april 2016- foto's 23 en 24 april 2016

Reeën koppie aan koppie

19.
Natuurbegraven Nederland zaaide gras en pootte paaltjes

Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (1) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (2) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (3) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (4) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (5) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (6)
Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (7) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (8) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (10) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (11) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (12) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (14)
Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (15) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (16) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (17) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (18) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (19) Natuurbegraven Nederland Schoorsveld-Heeze op 6 juni 2016 (20)

De lente is gekomen, een natte lente met heel veel regen en met heftige donderbuien. Maar felle en warme zon droogde snel de uit talloze kiepkarren gekieperde zwarte en grijze Brabob-Reilingaarde, aarde nu op de door Begrafenisonderneming Natuurbegraven Nederland gladgeschoven Schoorsveld bosbodem, aarde waaronder nu padden en kikkers begraven liggen.

Na vlijtig inzaaien gedijen inmiddels honderdduizenden groene sprieten op het Brabob-Reilingzand. Een kudde schapen zou er dolblij mee wezen.

Waar - voordat timberjacks, draglines, bulldozers, vrachtwagens en tractoren werden losgelaten op het bos - reeën, vossen, dassen, hazen en konijnen hun habitats hadden, pootte de begrafenisonderneming paaltjes, onder meer een paaltje met opschrift Gagelbos (paaltje waar nu géén gagel meer groeit) en een paaltje met opschrift Reeënwissel (paaltje waar ik géén reeprenten in 't zand vinden kon).

Een op twintig meters afstand van de nieuwbakken dodenakker verwijderde dassen- en vossenburcht is nog goeddeels intact, maar sinds de komst van de timberjacks, draglines, bulldozers, vrachtwagens en tractoren van Natuurbegraven Nederland onbewoond. Nergens bij de verlaten burcht vond ik in zand en modder een pootafdrukje van vos of das.

maandag 6 juni 2016

Reeën koppie aan koppie

20.
Noodkeet, onaffe aula en twee boomschijven

Bouwsel en boomschijf met tekst in het Schoorsveld van Natuurbegraven Nederland Boomschijf met tekst, heel dicht bij verlaten vossenhol, tevens dassenbouw. De meeste tekst werd uit de foto gewist Verlaten vossenhol, tevens dassenbouw heel dicht bij een boomschijf met tekst Eikenstam geschikt om boomschijven voor op graven te maken Boodschap van personeel op ruit van noodkeet in't  Heezer Schoorsveld Natuurbegraven In hoge grassen en onkruiden op Brabob-Reilingaarde is het moeilijk boomschijven zoeken

Met Heidepol en Fox Erpel wandelde ik deze zondag over de met Brabob-Reilingaarde opgehoogde Heezer natuurcultuurbegraafplaats Schoorsveld. Heidepol en ik speurden op en bij de begraafplaats naar wild, wat we niet hoorden of zagen. Ook zochten we naar boomschijven op graven van in door de begrafenisondernemer opgebrachte zwarte Brabob-Reilingaarde of anderszins verkregen opgebrachte bruine en gele aarde begraven mensen.

Levende mensen waren niet aanwezig op de begraafplaats. Nergens was er personeel en nergens zochten belangstellenden naar een al vast te kopen grafplek in de na het weghalen van prachtig bos flink met zand opgehoogde bosbodem.

Twee boomschijven vonden we. Een boomschijf heel dicht bij verlaten vossenhol tevens dassenburcht. Op deze schijf zijn naam en data van een oud geworden vrouw vermeld; en een schijf met naam en data van een heel jong nog maar gestorven meisje. Verder ontdekten Heidepol en ik dat er in het gezaaide en opgeschoten groen van de begraafplaats nog onlangs op één plekje werd gegraven. Op dit stukje nu weer tijdje blote zwarte Brabob-Reilinggrond lag geen met tekst boomschijf.

Of er in Schoorveld ook mensen begraven zijn op wier graf geen boomschijf? Dit weten Heidepol en ik niet. Willen we het weten moeten we, denken we, het telefoonnummer 040-3032300 bellen.

Met 'n gitzwarte Fox Erpel - Erpel zwom even in de moddervijver bij de nog niet in gebruik genomen aula, kwam er met zwarte drek bedekt weer
uit - verlieten Heidepol en ik noodkeet, onaffe aula, zwarte vijver, graven en boomschijven.

zondag 31 juli 2016

Reeën koppie aan koppie

21.
Dubbelgraf in alsof flard Aziatisch steppeland

Daar waar cultuurbegraafplaats Natuurbegraven Nederland grenst aan 't boerenland (1) Daar waar cultuurbegraafplaats Natuurbegraven Nederland grenst aan 't boerenland (2) Daar waar cultuurbegraafplaats Natuurbegraven Nederland grenst aan 't boerenland (3) Daar waar cultuurbegraafplaats Natuurbegraven Nederland grenst aan 't boerenland (4)
Daar waar cultuurbegraafplaats Natuurbegraven Nederland grenst aan 't boerenland (5) Daar waar cultuurbegraafplaats Natuurbegraven Nederland grenst aan 't boerenland (6) Daar waar cultuurbegraafplaats Natuurbegraven Nederland grenst aan 't boerenland (7) Daar waar cultuurbegraafplaats Natuurbegraven Nederland grenst aan 't boerenland (8)

Net voorbij rand van dode bomen twee boomschijven
op een dubbelgraf in alsof flard Aziatisch steppeland.

woensdag 26 oktober 2016 en dinsdag 1 november 2016

Reeën koppie aan koppie

22.
Verlaten dassen-en vossenbouw
vlakbij graven van onlangs (her)begraven mensen

Graf in Schoorsveld te Heeze, vlakbij een dassen- en vossenbouw (1) Verlaten dassen-en vossenbouw vlakbij graven van onlangs (her)begraven mensen, Schoorsveld te Heeze Graf in Schoorsveld te Heeze, vlakbij een dassen- en vossenbouw (3) Graf in Schoorsveld te Heeze, vlakbij een dassen- en vossenbouw (2)

Ik was deze dag in Heeze, bracht er een bezoekje aan een inmiddels verlaten dassen- en vossenbouw. Op weg naar de lege bouw kwam ik voorbij deze graven van onlangs (her)begraven mensen.

woensdag 28 december 2016

Reeën koppie aan koppie

23.
In beetje witte winter dode natuur grafbloemen
op 40m van verlaten vossenhol tevens dassenbouw

Bloemen op graf of graven maar 40m van verlaten vossen-en dassenbouw vandaan (1) Bloemen op graf of graven maar 40m van verlaten vossen-en dassenbouw vandaan (1)

Het is januari beetje witte winter en euro's beuren gaat voor natuurbeheren. Stichting Brabants Landschap vernielt met timberjacks, cirkelzagen, vrachtwagens en tractoren het Herbertusbos grenzend aan natuurcultuurbegraafplaats Schoorsveld. Ja! waar in natuurcultuurbegraafplaats Schoorsveld-Heeze niet in het minst de doden in stille vrede rusten, wel in de klere herrie van de boskapotmaakmachines begraven liggen, gaat nu na het deels weggevaagde deels vernielde Schoorveldbos ook het aangrenzende Herbertusbos de vernieling in. En, gestaag langzaamaan, gaat mee kapot de op maar veertig meters van bloemen en graven vandane vossen- en dassenbouw. De pijpen van de bouw zijn onbelopen. Nergens in de buurt een pootafdruk of ander levensteken van das of vos te vinden. Waar dassen wilden komen wonen, waar vossen woonden, vosjes werden geboren, daar is de bouw nu een bouwval, een onbewoonde bouw, een kapotte bouw, een doodse bouw. Waar dassen wilden komen wonen, waar vossen woonden, vosjes werden geboren, daar liggen nu mensen begraven op machinaal kaalgeschraapte bosbodem, begraven boven deze toegetakelde bosbodem in vies zwart Brabob-Reilingzand.

vrijdag 13 en zaterdag 14 januari 2017

Reeën koppie aan koppie

24.
Waar op en bij kerkhof Schoorsveld een das werkte in de nacht

Waar op en bij kerkhof Schoorsveld een das werkte in de nacht (1) Waar op en bij kerkhof Schoorsveld een das werkte in de nacht (2) Waar op en bij kerkhof Schoorsveld een das werkte in de nacht (3) Waar op en bij kerkhof Schoorsveld een das werkte in de nacht (4)
Waar op en bij kerkhof Schoorsveld een das werkte in de nacht (5) Waar op en bij kerkhof Schoorsveld een das werkte in de nacht (6) Waar op en bij kerkhof Schoorsveld een das werkte in de nacht (7) Waar op en bij kerkhof Schoorsveld een das werkte in de nacht (8)

Tussen schapen kijken door met Heidepol en Fox Erpel wezen wandelen. Via kapot geoogste Lange Bleek liepen we naar ook kapot geoogst Heezer Herbertusbos, beide kapotte bosgebieden eigendom van Jachtstichting Brabants Landschap, en verder nog liepen we, over door tractoren, vrachtwagens en timberjacks in flarden gereden bospaden, helemaal tot aan de nieuwbakken cultuurbegraafplaats Schoorveld.
En toen 'n klaphekje zonder functie gepasseerd, stonden we op een kerkhof kaal alsof een zieke Aziatische steppe, bijna boven op een graf met boomschijf. Van bij graf en boomschijf keken en luisterden we naar een werknemer met graafmachine van de begrafenisondernemer.
Andere bezoekers dan Heidepol, aangelijnde Fox Erpel en ik waren niet aanwezig op de met kapot bos omzoomde lawaaiige steppe.

"Hoezo eeuwige zielenrust voor de doden hier in deze klere herrie?" vroeg Heidepol aan me.
"Gelukkig is Erpel doof. Die heeft geen last van 't lawaai..., maar zie je daar in boskant dat uitgegraven zand?"
"Uitgegraven zand?" vroeg nu Heidepol.

Het was nauwelijks dertig meters lopen vanaf oostrand begraafplaats naar het vossenhol toe, dit vossenhol tevens een dassenbouw. Heel duidelijk zichtbaar had een grote das in de nacht goed zijn best gedaan: een heuvel zand werd uitgegraven, dit zand uit de bouw naar op en bij de bouw verplaatst.

Op de foto's kan je in 't uitgegraven zand de voetafdrukken van de das zien. En ook kan je zien hoe de das met zijn dassenlijf de wanden van een uitgegraven sleuf naar ingang bouw stevig aanduwde.

maandag 6 februari 2017

Reeën koppie aan koppie

25.
Bij begin weerkundige lente vossenbouw tevens dassenburcht onbewoond

Vossenbouw tevens dassenburcht bij Natuurbegraven Schoorsveld te Heeze (1) Vossenbouw tevens dassenburcht bij Natuurbegraven Schoorsveld te Heeze (2)

Dit jaar begint de weerkundige lente met gure wind en kille regens. In dit kloten weer struinen Fox Erpel en ik. We gaan door krakkemikkig bos van Jachtstichting Brabants Landschap, naar over groot oppervlak ontgonnen en met zwart zand opgehoogd Heezer gemeentebos. In dit voorheen zo mooi-weelderig bos nu de nieuwbakken natuurcultuurbegraafplaats Schoorsveld van begrafenisondernemer Natuurbegraven Nederland. Zowel in het hartstikke kapot getimberjackte gemeentelijk grensbos als op het nieuwe kerkhof nergens 'n fazant, houtsnip, konijn, haas, ree, vos of das. Alleen maar paar houtschijven boven in Brabob-Reiling zand hier begraven mensen aanwezig. En de in en op slootkant van de begraafplaats verstoorde vossenbouw tevens dassenburcht ligt er verlaten want onbewoond bij. Nergens, echt nergens, in het uitgegraven zand bij de bouw, bij de burcht een voetafdruk van das of vos.

woensdag 1 maart 2017

Reeën koppie aan koppie

26.
Wildcamera bij dassenburcht tevens vossenbouw

Begraafplaats Heeze: wildcamera bij dassen- en vossenbouw op maar dertig meters van onlangs begraven mensen vandaan (29) Begraafplaats Heeze: wildcamera bij dassen- en vossenbouw op maar dertig meters van onlangs begraven mensen vandaan (1) Begraafplaats Heeze: wildcamera bij dassen- en vossenbouw op maar dertig meters van onlangs begraven mensen vandaan (3) Begraafplaats Heeze: wildcamera bij dassen- en vossenbouw op maar dertig meters van onlangs begraven mensen vandaan (4) Begraafplaats Heeze: wildcamera bij dassen- en vossenbouw op maar dertig meters van onlangs begraven mensen vandaan (7) Begraafplaats Heeze: wildcamera bij dassen- en vossenbouw op maar dertig meters van onlangs begraven mensen vandaan (6)
Begraafplaats Heeze: wildcamera bij dassen- en vossenbouw op maar dertig meters van onlangs begraven mensen vandaan (18) Begraafplaats Heeze: wildcamera bij dassen- en vossenbouw op maar dertig meters van onlangs begraven mensen vandaan (17) Begraafplaats Heeze: wildcamera bij dassen- en vossenbouw op maar dertig meters van onlangs begraven mensen vandaan (9) Begraafplaats Heeze: wildcamera bij dassen- en vossenbouw op maar dertig meters van onlangs begraven mensen vandaan (25) Begraafplaats Heeze: wildcamera bij dassen- en vossenbouw op maar dertig meters van onlangs begraven mensen vandaan (27) Begraafplaats Heeze: wildcamera bij dassen- en vossenbouw op maar dertig meters van onlangs begraven mensen vandaan (12)

Een natuurbegraafplaats, herstel: cultuurbegraafplaats in voormalig Heezer Schoorsveldbos.
Aan een rand ervan, in slootkant van diepe droge sloot, een dassenburcht annex vossenbouw.
Bij de inmiddels verlaten dassenburcht annex vossenbouw werd onlangs een wildcamera geplaatst,
werden ook reeds mensen begraven zo'n veertig meters maar van burcht annex bouw vandaan.
Waar dieren woonden in geel zand nu dode mensen in opgebrachte grauwe Brabob-aarde.

foto's: vrijdagmiddag 31 maart ... ... zondagavond 9 april 2017
donderdagmiddag 20 april 2017 was de wildcamera er niet meer,
de dassenburcht annex vossenbouw overduidelijk onbewoond

Reeën koppie aan koppie

27.
Bamboestokken waaraan vlaggetjes boven boomschijven boven graven

Bamboestokken waaraan vlaggetjes boven boomschijven boven graven (1) Bamboestokken waaraan vlaggetjes boven boomschijven boven graven (2) Bamboestokken waaraan vlaggetjes boven boomschijven boven graven (3) Bamboestokken waaraan vlaggetjes boven boomschijven boven graven (4) Bamboestokken waaraan vlaggetjes boven boomschijven boven graven (5) Bamboestokken waaraan vlaggetjes boven boomschijven boven graven (6)

Heeze. Natuurbegraafplaats = Cultuurbegraafplaats Schoorsveld.
De begrafenisondernemer plaatste bamboestokken waaraan linten.
Deze linten stil wapperend boven zo'n 49 boomschijven boven graven.

In kapotte boskanten van 't boskerkhof telde ik bij 9 schijven geen met linten stokken.

Het vlakbij grote vossenhol, tevens dassenbouw, is al meer dan een jaar leeg-verlaten.

(23 Juni 2017 waren stokken en linten wèg, grassen en bloemen nièt gemaaid.)

woensdag 21 juni 2017

Reeën koppie aan koppie

28.
Ook in de zomer drijfmestwalm over cultuurbegravenen

Ook in de zomer drijfmestwalm over Natuurbegraven Nederland (1) Ook in de zomer drijfmestwalm over Natuurbegraven Nederland (2)

Ik wandel over bospad, van Heezerweg naar Somerenseweg.
Rechts van mij stront een loonwerker grasland van strontboer;
links van mij liggen in Brabobzand de Schoorsveld cultuurbegravenen.

dinsdag 4 juli 2017

Reeën koppie aan koppie

29.
Ook dit zogenoemde natuurbegraven is cultuurbegraven

Ook het zogenoemde natuurbegraven is cultuurbegraven (2) Ook het zogenoemde natuurbegraven is cultuurbegraven (1)

Ook dit zogenoemde natuurbegraven is cultuurbegraven:
het voor je laatste rust graafwerk wordt machinaal verricht;
je ligt in opgebrachte zwarte aarde onver van herrieboeren;
best vaak schiet er een hobbyjager met zijn buks of geweer.

zaterdag 29 juli 2017

Reeën koppie aan koppie

30.
Roodborstje op takkenwal van natuurcultuurbegraafplaats

Roodborst op takkenwal

Ik wandelde over bospad tussen Heezer natuurbegraafplaats, herstel: cultuurbegraafplaats Schoorsveld en boerenland, zag een roodborstje landen op dode takkenwal aan oostkant van het dodenveld. 't Stille vogeltje bleef maar eventjes, net lang genoeg om foto van te maken.

Waarom dit roodborstje niet zingen wou?

dinsdag 1 augustus 2017

Reeën koppie aan koppie

31.
't Vinden van gegadigden

Natuurbegraven is cultuurbegraven is bosbederf is natuurbederf (1) Natuurbegraven is cultuurbegraven is bosbederf is natuurbederf (2) Natuurbegraven is cultuurbegraven is bosbederf is natuurbederf (3) Natuurbegraven is cultuurbegraven is bosbederf is natuurbederf (4)

Natuurbegraven is cultuurbegraven is bosbederf is natuurbederf.

Weer 'ns was 't open dag op natuurcultuurbegraafplaats Schoorsveld-Heeze.
De ijverige begrafenisondernemer is almaar druk met 't vinden van gegadigden
die willen zijn begraven in opgebrachte vieze zwartgrauwe Brabob-Reiling aarde.

zaterdag 23 september 2017

Reeën koppie aan koppie

32.
Twee graven en 'n verlaten vossenhol tevens dassenbouw

Graven in cultuurbos, op maar 30m van verlaten dassen- en vossenbouw vandaan (1) Graven in cultuurbos, op maar 30m van verlaten dassen- en vossenbouw vandaan (2) Graven in cultuurbos, op maar 30m van verlaten dassen- en vossenbouw vandaan (3)

Twee graven in natuurcultuurbos Schoorsveld Heeze,
op maar 30m van verlaten dassenbouw tevens vossenhol vandaan.

vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober 2017