naar de inhoudsopgave van Bolsterturfs natuur

Welkom in Bolsterturfs natuur

Stem Partij voor de Dieren, want vossenmoord

Stem PvdD, want voddenmoord

Veel van onze Nederlandse politici en bestuurders zijn te dom om te willen of kunnen begrijpen dat niet de vos maar wel de moderne tuin- en landbouw oorzaak is van het teloorgaan van de weidevogels: patrijs, kievit, grutto, tureluur, wulp en meer nog weidevogels. Ook is men niet snugger genoeg om te kunnen bedenken dat ziekten onder vee, wild en vogels veel eerder ontstaan in ongezond met vee volgepropte stallen en schuren dan in bos en veld.

Omdat deze onze politici en bestuurders zo ontiegelijk dom zijn en ook nog eens immorele dierenbeulen willen wezen, mogen vossenwelpjes door jagers worden doodgeslagen en moeten de aardhonden (bouwhonden) van jagers met vossen vechten. Voortaan mogen zelfs van wetgever heel 't jaar door vrijelijk de muizen, kevers, konijnen, bessen en aas etende vossen worden ziek- en doodgeschoten, vaak ook bij nacht met gebruikmaking van kunstlicht en met kogels uit buksen met geluiddempers. Dit nachtjagen dus een stiekem in donkerte dierenbeulgedoe nu in februari gaande en straks in de maanden maart, april, mei en juni ook nog voortdurend, wanneer alle vossen welpjes hebben.

Hoezo zijn veel Nederlandse jagers, politici en bestuurders geen ergerlijke dierenbeulen?

Reeën koppie aan koppie

Een lulverhaal van een BOA-jager-jachtopzichter
en verhalen van doodschietjagers over hun vossenjachten

Zo worden bouwhonden afgericht voor vossenjacht:
Vossenbeul richt bouwhond af
Ook in Nederland wonen wij in een land waar hufters regeren,
immers ook in Nederland is door de Overheid bouwjacht toegestaan

Vossenhater met groot geweer en dode vos

Heleen Eshuis vond in de bossen bij Voorst in december jl. aan boomtak opgehangen dode vossen. Volgens de buitengewoon opsporingsambtenaar en jachtopzichter Jan Jutten zit hier rancune achter.

Lees in http://bolsterturf.nl/jacht.html meer, en lees daar ook wat jagers doen met vossen en hoe ze omgaan met dassen en honden. Het zijn verhalen door jagers als Jan Jutten zelf geschreven.

Vier reetjes naar Bolsterturfs natuurmenu