Bolsterturven

naar Recentnaar Stoekennaar Stoekiesnaar Landschapnaar Jacht

naar Schoorsveldnaar Fotoshownaar Videonaar Gedichtennaar Over (bolster)turf en Bolsterturf

Welkom in Bolsterturfs natuur
naar Facebook    naar Google +    naar Twitter    naar You Tube

Maandag 1 mei 2017: opening van de lustjacht op reebokken...!

Lustjagers, blijf van de vaders en moeders van reekalfjes af...!

Blijf van reekalfjes en reeën af...!!

Foto: Poster met tekst van hebberige doodschietjagers,
in het doodschietjachtgebiedje Herselse Heide te Lierop

Blijf van reekalfjes en reeën af...!!!

Foto: Door Bolsterturf in alinea vier aangepaste postertekst,
zo aangepast veel meer waarheidsgetrouwe postertekst

Jachthut in doodschietjachtgebiedje Herselse Heide te Lierop

Foto: Vlakbij de poster een jachthut van doodschietjagers,
in het doodschietjachtgebiedje Herselse Heide te Lierop

Restant reebok begraven pal voor jachthut in doodschietjachtgebiedje Herselse Heide te Lierop

Foto: Wat na zijn doodgeschoten worden overbleef van een reebokje. Iets maar
van wat doodschietjagers pal voor de hierboven afgebeelde jachthut in wei begroeven

Meer tekst en foto's vindt u in bolsterturf.nl/jacht.html

donderdag 13 april 2017

Reeën koppie aan koppie

Reintje de Vos en de doodschietsport van hobbyjagers

Moeder Vos op muizenjacht
Doodschietjagerdood, in dit geval een vos, in De Pan van Staatsbosbeheer (2) Doodschietjagerdood, in dit geval een vos, in De Pan van Staatsbosbeheer (3)Doodschietjagerdood, in dit geval een vos, in De Pan van Staatsbosbeheer (1)

Het houdt maar niet op. Het door op bloed en moord beluste jagers verkondigen, prediken, dat Reintje de Vos, onze nuttige muizen- en aaseter, de veroorzaker is van het verdwijnen van veld- en weidevogels.

Ongezond moordzuchtige mensen met geweren, buksen en andere hulpmiddelen willen almaar kunnen schieten, moeten almaar kunnen schieten en moorden om gelukkig te zijn. De dodendrang in hen jagers: plezierjagers, hobbyjagers, lustjagers, sportjagers, ziekschietjagers, doodschietjagers is te hoog om niet te willen, te moeten verminken en doden.
Verreweg de meeste mensen willen nooit onnodig, steeds weer eventjes voor de lol en het genoegen, dieren doden.

Werkelijke oorzaak nummer 1 van het verdwijnen van onder meer veld- en weidevogels, is de moderne mens met zijn bio-industrie, zijn moderne landbouw, zijn vergiften, zijn uit vele duizenden onder bio-stallen kelders kiloliters stront en zeik op en in akkers en weiden gekliederd.
Oorzaak nummer 2 van het teloorgaan van onder meer veld- en weidevogels is het verkeerd beheren van hun natuurgebieden door instanties als onder meer De Landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Deze instanties zijn inmiddels immers veel meer houtexploitanten, verhuurders van het genot van de jacht en veeboeren dan natuur-, vogel- en wildbeschermers.

Dieren anders dan vee: uitgezette runderen, paarden en schapen, vind je in bos en veld inmiddels niet of bijna niet meer. Dassen, hazen, hermelijnen, wilde konijnen, fazanten, patrijzen, wilde eenden, kraaien, eksters, gaaien en meer nog dieren, allemaal zijn ze uitgemoord of bijna uitgemoord geworden. Dit uitgemoord geworden door boeren en lustjagers.
Alleen nog wat reeën, zeer plaatselijk herten, zeer plaatselijk mouflons, zeer plaatselijk everzwijnen, plaatselijk wat hazen, plaatselijk altijd uitgezette fazanten, nog niet vergaste ganzen en een enkel vosje zijn er voor de ziek- en doodschietjagers nog over om omver te knallen.

Onder meer de dieren das en patrijs mogen van wetgever niet worden bejaagd. Niemand echter die daadwerkelijk goede controle uitoefent op het in jachtvelden doen en laten van jagers: plezierjagers, hobbyjagers, lustjagers, sportjagers, ziekschietjagers, doodschietjagers met akte en vergunning. Een boswachter of jachtopzichter bekeurt niet zijn werkgever en ook niet diens jachtvrienden.

Dieren zijn altijd ongewapend, Jagers daarom bloeddorstig-laffe lieden die met buksen, geweren, kunstlicht en nog veel meer hulpmiddelen dieren voor de lol, voor wat bloeddorstig dom schietplezier menen te moeten ziek- en dood te schieten.

vrijdag 21 april 2017

Reeën koppie aan koppie

♪ De vier jaargetijden ♫ ♪ Bevroren stilte ♫ ♪ De zuidwind ♫|

♪ Geesten van de natuur ♫ ♪ Kapellerput bellenblaas kikkerkoor ♫

♪ Op de grote stille heide ♫ ♪ Op de purperen hei ♫ ♪ De turfsteker ♫

♪ Dubbelschot ♫ ♪ Haas ziek geschoten ♫ ♪ Haas dood ♫

♪ Koolmees ♫ ♪ Nachtegaal ♫ ♪ Vos schreeuwt ♫

Reeën koppie aan koppie

Haas Mierlo Ruben, het jongste Bolsterturfje Zesender reebok
Martijn, Thomas en Wouter met Fox Erpel bij mierenhoop van grote rode bosmieren Reebok bronstbok Reekalfje Bosuil Haas Heeze Wolkenlucht

Vier reetjes naar Bolsterturfs natuurmenu